Oferta ośrodka

LOGOPEDA DZIECIĘCY

LOGOPEDA DZIECIĘCY Warszawa:

Logopeda zajmuje się wspieraniem rozwoju mowy na wszystkich etapach przyswajania sobie przez dziecko umiejętności porozumiewania się za pomocą języka.

Logopeda pomaga zapobiegać powstawaniu nieprawidłowych nawyków związanych ze sposobem jedzenia i oddychania, mających bezpośredni wpływ na wymowę. Ocenia na jakim etapie znajduje się mowa dziecka. Rozpoznaje zaburzenia mowy. Określa wady artykulacyjne. Wprowadza w miarę potrzeby alternatywne sposoby komunikowania się.

Ponieważ rozwój mowy nie przebiega u wszystkich jednakowo, jest sprawą bardzo indywidualną, zależną od rozwoju psychofizycznego dziecka i jego środowiska, warto udać się do logopedy, gdy:

 • stwierdzono u dziecka dysfunkcje rozwojowe, którym mogą towarzyszyć problemy z porozumiewaniem się
 • picie przez smoczek i jedzenie papkowatych pokarmów przez dziecko przedłuża się;
 • dziecko ssie smoczek lub palec; obgryza paznokcie
 • ma nawracające infekcje kataralne
 • ma wadę zgryzu lub braki w uzębieniu
 • jego wędzidełko podjęzykowe jest skrócone
 • sądzimy, że dziecko zbyt wolno przyswaja sobie słowa, słabo radzi sobie z budowaniem zdań i dłuższych wypowiedzi
 • dziecko mówi niewyraźnie
 • obserwujemy w jego mowie niepłynność
 • dziecko ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami

Ośrodek „Promyk” oferuje pomoc:

 • w zakresie profilaktyki logopedycznej
 • w zakresie diagnozy logopedycznej niemowląt
 • dzieciom ze specyficznymi zaburzeniami językowymi – SLI (Dzieci te długo nie mówią, a kiedy zaczynają, mają kłopoty ze słownictwem i gramatyką. Są bystre, inteligentne, zdrowe.)
 • dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy
 • dzieciom z wadami słuchu i zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 • dzieciom z rozszczepem wargi i podniebienia
 • dzieciom z niepłynnością mówienia
 • dzieciom z wadami wymowy
 • dzieciom z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego w nabywaniu alternatywnych form komunikacji

Zapraszamy na wizyty konsultacyjne do logopedy dziecięcego po wcześniejszym uzgodnieniu ich terminu oraz na indywidualne zajęcia terapeutyczne. Zajęcia logopedyczne, jeśli istnieją wskazania, mogą być prowadzone w powiązaniu z ćwiczeniami integracji sensorycznej lub indywidualnym treningiem słuchowym.

Zapraszamy także do logopedycznego klubu malucha „Gaduś”, gdzie najmłodsi uczą się komunikowania poprzez wspólna zabawę.

Oglądaj nas

Nasze wideo

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.

Przeczytaj

Inspiracje promyka

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.