Oferta ośrodka

TERAPIA RĘKI

Terapia Ręki oraz terapia grupowa 

Terapia ręki u dzieci to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Głównym celem zajęć jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

  • Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które szybko męczą się podczas pisania, rysowania, robią to niechętnie i mają problemy z prawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego.

Do innych celów terapii ręki zalicza się także:

  • poprawę umiejętności chwytu
  • wzmacnianie koncentracji
  • wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia
  • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej

Na zajęciach

  • ćwiczenie sprawności motorycznej ręki: fizjoterapeuta
  • ćwiczenia sprawności manualnej i grafomotorycznej: pedagog
  • zajęcia plastyczne rozwijające małą motorykę

Zajęcia wzmocnią koncentrację, poprawia koordynację wzrokowo – ruchową, znormalizują funkcje przekraczania linii środka. Wszystkie zajęcia są prowadzone w sposób przyjazny dla dzieci.

Oglądaj nas

Nasze wideo

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.

Przeczytaj

Inspiracje promyka

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.