Nasze artykuły

Blog

Szkoła Słoneczniki

Witaj na stronie Słoneczników! Cieszymy się, że zainteresowaliśmy Państwa swoją unikatową kooperatywą edukacyjną. Jesteśmy Wolną Szkołą działającą od września 2024 i obejmujemy 8 osobową społeczność dzieci w wieku wczesnoszkolnym i nauczycieli-specjalistów. Szkoła przeznaczona jest dla dzieci i rodziców, którzy…

Inspiracje Promyka

Nasyp ryżu do dużej plastikowej butelki, dobrze zamknij i pozwól maluszkowi by leżąc na brzuszku turlało ją po podłodze ćwicząc w ten sposób ramionka i plecki… Pobierz i poczytaj więcej PrzedszkolakPrzedszkole to przede wszystkim okres zabawy i spontanicznego odkrywania…

Całościowe zaburzenia rozwoju

kategoria problemów rozwojowych wyszczególniona w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD-10

Dziecięce zaburzenia dezintegracyjne

Dziecięce zaburzenia dezintegracyjne to rodzaj głębokiego zaburzenia rozwojowego cechujący się początkowo zupełnie prawidłowym rozwojem.

Fizjoterapia – Neurolog Dziecięcy

Do grupy ryzyka okołoporodowego zalicza się dzieci wymagające szczególnej opieki medycznej ze względu na obciążający wywiad ciążowo-porodowy.

Indywidualny trening słuchowy metodą Johansena

Lekarz badający słuch stwierdza, że jest on prawidłowy, gdy poziom słyszenia na różnych częstotliwościach mieści się w granicach od 20 do 5 dB, czyli powyżej niebieskiej linii na wykresie. Progi słuchowe znajdujące się poniżej 20 dB świadczą o niedosłuchu.

Metoda dobrego startu (MDS)

Przemyślane zabawy i właściwie dobrane ćwiczenia usprawniają jednocześnie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcą lateralizację, orientację w schemacie ciała i przestrzeni.

Oferta dla niemowlaków (neurolog / fizjoterapeuta)

Pierwszy rok życia dziecka jest kluczowy dla dobrego funkcjonowania w przyszłości. Dlatego warto zadbać o jego prawidłowy przebieg ,zwracać uwagę na nieprawidłowości. Czasem mogą to być sygnały bardzo dyskretne, a czasem wyrażne.

Specyficzne zaburzenie językowe – SLI

Coraz więcej dzieci ma problemy z mówieniem, artykułowaniem dźwięków, stosowaniem prawidłowych konstrukcji gramatycznych, budowaniem złożonych wypowiedzi, a także ze zrozumieniem wypowiedzi innych ludzi.

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy – metoda pomocy dzieciom z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (APD). Od dziś diagnoza i terapia tą metodą z wykorzystaniem Platformy APD – Medical dostępna jest w naszym Ośrodku.

Trudności z adaptacją do przedszkola

Pierwsze dni rozłąki z rodzicami zawsze są dla dzieci dużym przeżyciem. Stresem jest to, że dziecko nagle trafia w miejsce gdzie wszystko jest obce i nowe: opiekunowie, rówieśnicy i otoczenie.

Zaburzenia integracji sensorycznej (SI)

Integracja sensoryczna Jest to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób aby mogły być użyte do celowego działania.