Nasz team

Zespół Promyk

 • mgr Małgorzata Dąbrowska

  dziecięcy psycholog kliniczny, terapeuta SI, superwizor VIT

  • Dziecięcy psycholog kliniczny, Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dziedzinie wczesnej interwencji.
  • Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z trudnościami rozwojowymi i problemami emocjonalnymi.
  • Ma doświadczenie również w pracy z małymi dziećmi, w wieku 0-3 lat.
  • Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (1987).
  • Posiada specjalizację I stopnia z psychologii klinicznej (1994).
  • Ukończyła 2,5-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie terapii rodzin, atestowane przez Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  • Posiada cerytfikat trenera i superwizora Metody Wideotreningu Komunikacji wykorzystywanej w pracy z rodzinami i nauczycielami.
  • Jest terapeutą integracji sensorycznej.
  • Jest konsultantem Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dziedzinie wczesnej interwencji
  • Prowadzi wykłady i ćwiczenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej dla słuchaczy studiów dziennych i podyplomowych.
 • mgr Jolanta Wolska

  Neurologopeda, provider Johansen ias, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog-reedukator, Provider Neuroflow ATS- Aktywny Trening Słuchowy

  • Doświadczenie zawodowe w pracy z małymi dziećmi i dziećmi niepełnosprawnymi.
  • Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Pomagisterskiego Studium Logopedycznego przy Wydziale Polonistyki UW oraz Podyplomowych Studiów Neurologopedii na UMCS w Lublinie.Ukończyła kurs specjalistyczny na temat dysleksji rozwojowej, teorii, diagnozy i terapii pedagogicznej, prowadzony przez Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku.
  • Posiada Certyfikat Zawodowy Polskiego Związku Logopedów.
  • Udziela pomocy logopedycznej zwłaszcza w zakresie: wspomagania rozwoju mowy u dzieci z ryzyka ciążowo-okołoporodowego, wczesnej diagnozy uwarunkowań rozwoju mowy, terapii zaburzeń mowy u dzieci z problemami rozwojowymi, wprowadzania alternatywnych sposobów komunikowania się u dzieci z upośledzeniem umysłowym, korekcji wad wymowy.
  • Prowadzi terapię metodą Johansena Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IAS).
  • Prowadzi terapię integracji sensorycznej.
  • Prowadzi terapię pedagogiczną z wykorzystaniem różnych metod: Metody Dobrego Startu, Veroniki Sherborn, Knillów.
  • Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Pedagogiki Specjalnej, prowadząc zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie logopedii i terapii pedagogicznej.
  • Współpracuje z wydawnictwem Raabe, publikując propozycje zajęć wspomagających rozwój dzieci.
  • Przez wiele lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”.
  • Uczestniczyła w turnusach rehabilitacyjnych i prowadziła kolonie dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Publikowała w kwartalniku „Bardziej Kochani”.
 • mgr Iwona Osiecka

  Fizjoterapeuta

  • Prowadzi terapię metodą NDT-Bobath (Neurodevelopmental Treatment – trening neurorozwojowy) oraz sensorycznej integracjii.
  • Certyfikaty Basic – Extension – Baby od 1992 roku oraz certyfikat SI (1993 i 2003 rok). Szkolenia i warsztaty w zakresie w/w metod prowadzone były przez twórców i ich kontynuatorów z całego świata.
  • Ukończyła kurs Osteopatia w pediatrii i neonatologii
  • W swojej terapii posługuje się metodą integracji sensorycznej.
  • Używa techniki plastrowania kinesiotaping.
  • Członek Kapituły Akcji Hotel Przyjazny Rodzinie zajmującej się propagowaniem miejsc noclegowych przeznaczonych na wypoczynek z dzieckiem, przystosowanych do pobytu rodzin z dziećmi tak, aby dziecko czuło się komfortowo i bezpiecznie.
  • Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi oraz ortopedycznymi.
  • Dobry kontakt z dziećmi oraz efektywna współpraca z rodzicami (co oznacza zdobywanie zdrowych nawyków ruchowych w miłej atmosferze).
  • Różne formy współpracy -a więc terapia oraz spotkania konsultacyjne (rodzice ćwiczą z dzieckiem w domu według instrukcji).
  • Ćwiczenia prowadzone indywidualnie przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
 • dr n. med Agnieszka Piróg-Balcerzak

  Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

  • Specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  • Ma duże doświadczenie zawodowe w leczeniu pacjentów dorosłych, młodzieżowych i dziecięcych.
  • Ukończyła studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie, a następnie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W 2016 roku obroniła pracę doktorską poświęconą problemom leczenia nastolatek z anoreksją.
  • Od 2003 roku pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Od 2013 roku jest związana zawodowo z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, gdzie aktualnie pełni funkcję  adiunkta.
  • Jest autorką wielu publikacji i prac naukowych.  Opracowuje i prowadzi  wykłady dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii i psychologii klinicznej oraz szkolenia w zakresie psychiatrii dla lekarzy innych dziedzin.
  • Udziela się także jako ekspert na forach poświęconych problematyce psychiatrycznej. Jest konsultantem w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie- Jeziornej.
  • Na zlecenie Ministerstwa Zdrowia brała udział w opracowywaniu wytycznych do kompleksowego leczenia pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane i w programach dotyczących zdrowia psychicznego nastolatków.
 • mgr Natalia Jamińska

  psycholog kliniczny z uprawnieniami pedagogicznymi, logopeda

  • ukończyła logopedię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – studia podyplomowe,
  • ukończyła psychologię o specjalności klinicznej w WSFiZ z Warszawie – studia magisterskie,
  • Trener Warsztatów Psychologicznych – Fundacja Kierunek Rozwój,
  • specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi oraz emocjonalnymi,
  • prowadzi grupy Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży,
  • prowadzi zajęcia grupowe ułatwiające adaptację przedszkolną dla dzieci w wieku 2-4 lata,
  • prowadzi obserwacje dzieci w grupach przedszkolnych i szkolnych w placówkach stacjonarnych, do których one uczęszczają,
  • wspiera rodziców w ich kompetencjach wychowawczych w ramach spotkań terapeutycznych,
  • ukończyła liczne konferencje, kursy i szkolenia, tj. (KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka od 1 m.ż. do 9 r.ż., diagnoza funkcjonalna PEP-R, PECS – poziom 1, Terapia Ręki, Kurs Ruchu Rozwijającego metodą Weroniki Sherborne, szkolenia AAC), itp.
  • ukończyła liczne staże, m.in. w Fundacji Dzieci Niczyje – Telefon Zaufania 116 111 dla dzieci i młodzieży, staż w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, staż w Ośrodku Terapeutycznym, itp.
 • mgr Ewa Pietrzela

  psycholog, terapeuta SI

  • Absolwentka Wydziału Psychologii o specjalizacji Społeczna Psychologia Kliniczna oraz Studium Pedagogicznego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła moduły specjalizacyjne, liczne kursy z zakresu wspomagania rozwoju, diagnozy i terapii dzieci oraz roczne szkolenie „Vademecum Gestalt (Grupa Synapsis oraz ITG Kraków)
  • Jest terapeutą integracji sensorycznej, członkiem PSTIS
  • Praktykę zdobywała w Akademickim Centrum Pomocy Psychologicznej SWPS, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w domu dziecka i przedszkolu integracyjnym. Odbyła roczny staż w oddziale dziennym, psychiatrycznym dla dzieci w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie
  • Wykorzystując doświadczenie zawodowe prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, z ADHD, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym, z dysfunkcjami w rozwoju integracji sensorycznej
  • prowadzi terapię w języku angielskim
  • ma ukończone szkolenia i prowadzi systemową terapię rodzin
 • mgr Milena Stankiewicz

  • Prowadzi fizjoterapię w wadach postawy, terapię Integracji Sensorycznej i terapię ręki
  • Studiowała fizjoterapię na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz w Olsztyńskiej Szkole Wyższej
  • Zafascynowana Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
  • Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w przedszkolu integracyjnym współpracując w zespole terapeutycznym wspierającym rozwój dzieci m.in. z Zespołem Aspergera i Spektrum Autyzmu
  • Wcześniej zajmowała się rehabilitacją neurologiczną w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Fundacji Światło w Toruniu
  • Prywatnie zafascynowana tańcem tradycyjnym zarówno polskim jak i innych krajów europejskich
 • mgr Marcin Kuszyński

  psycholog, terapeuta

  Ukończyłem:

    • psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
    • staż w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z autyzmem,
    • szereg warsztatów, kursów i szkoleń z zakresu tworzenia optymalnych warunków dla
     rozwoju dziecka i niesienia pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
    • indywidualny kurs psychoterapii.

  Doświadczenie zawodowe:

    • terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera,
    • posiadam również doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 0-3,
    • prowadzę warszaty z zakresu komunikacji oraz sesje indywidualne,
    • terapia dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi i emocjonalnymi,
    • prowadzę obserwację zachowań dzieci w placówkach, do których uczęszczają.

  W pracy:

    • wpieram rozwój kompetencji wychowawczych,
    • stawiam na kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka,
    • dostosowuję metody terapeutyczne do indywidualnych potrzeb dziecka,
    • poruszam się w nurcie rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy, pedagogiki
     walfdorskiej.

  Pracuję także jako psycholog w żłobku oraz terapeuta osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
  Prywatnie jestem mężem oraz tatą dwójki dzieci.

 • Klara Francuz- Matwiejczyk

  fizjoterapeutka i logopedka

  Klara Francuz- Matwiejczyk

  • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku Fizjoterapia.
  • Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej na kierunku Logopedia z audiologią.
  • Pracuje z obszarem ustno- twarzowym oraz problemami związanymi ze stawem skroniowo- żuchwowym, bólami głowy, problemami związanymi z gryzieniem, żuciem i połykaniem u dorosłych i dzieci oraz zaburzonymi funkcjami prymarnymi u niemowląt.
  • W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu fizjoterapii oraz logopedii.
  • Jest terapeutką Integracji Sensorycznej.
  • Ukończyła kursy zarówno z zakresu fizjoterapii oraz logopedii m.in:

  CRAFTA® – Akademia terapii czaszkowo- twarzowej, I i II stopień terapii Czaszkowo- krzyżowej, terapia ustno- twarzowa u dzieci i dorosłych, wczesna diagnoza i stymulacja, Kinesiotaping KT1/KT2, Kinesiotaping w logopedii, zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych- diagnoza i terapia, Integracja Sensoryczna I i II stopień, rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 miesięcy, badanie i terapia tkanek miękkich.

  • Uczestniczyła również w konferencjach i warsztatach dotyczących związku ciała z kompleksem ustno- twarzowym w koncepcji Castillo Moralesa oraz kursie Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan ( I stopień).
  • Jest terapeutą masażu Shantala.
  • Ma doświadczenie w pracy z niemowlętami we wczesnej interwencji, dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz neurologicznymi oraz dorosłymi.
 • mgr Renata Paś – terapeuta SI

  pedagogika, terapia SI, terapia ręki

  Jestem absolwentką wydziału pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz certyfikowanym terapeutą i diagnostą Integracji Sensorycznej.

  Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Od 18 lat pracuję w przedszkolu, w swojej pracy wykorzystuję różne metody dostosowując je do indywidualnych potrzeb dzieci: Metoda Integracji Sensorycznej, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

  Jestem także współautorką książki „Bank pomysłów” wyd. PWN. Bezustannie staram się rozwijać zawodowo, poznając nowe metody i techniki terapeutyczne. Prywatnie jestem mamą Julki i Zojki, moje osobiste doświadczenie oraz umiejętność pozytywnego myślenia pozwalają mi na praktyczne wykorzystywanie posiadanej wiedzy w kontaktach z rodzicami i dziećmi.

Oglądaj nas

Nasze wideo

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.

Przeczytaj

Inspiracje promyka

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.