Nasz team

Zespół Promyk

 • mgr Małgorzata Dąbrowska

  dziecięcy psycholog kliniczny, terapeuta SI, superwizor VIT

  • Dziecięcy psycholog kliniczny, Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dziedzinie wczesnej interwencji.
  • Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z trudnościami rozwojowymi i problemami emocjonalnymi.
  • Ma doświadczenie również w pracy z małymi dziećmi, w wieku 0-3 lat.
  • Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (1987).
  • Posiada specjalizację I stopnia z psychologii klinicznej (1994).
  • Ukończyła 2,5-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie terapii rodzin, atestowane przez Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  • Posiada cerytfikat trenera i superwizora Metody Wideotreningu Komunikacji wykorzystywanej w pracy z rodzinami i nauczycielami.
  • Jest terapeutą integracji sensorycznej.
  • Jest konsultantem Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dziedzinie wczesnej interwencji
  • Prowadzi wykłady i ćwiczenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej dla słuchaczy studiów dziennych i podyplomowych.
 • mgr Jolanta Wolska

  Neurologopeda, provider Johansen ias, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog-reedukator, Provider Neuroflow ATS- Aktywny Trening Słuchowy

  • Doświadczenie zawodowe w pracy z małymi dziećmi i dziećmi niepełnosprawnymi.
  • Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Pomagisterskiego Studium Logopedycznego przy Wydziale Polonistyki UW oraz Podyplomowych Studiów Neurologopedii na UMCS w Lublinie.Ukończyła kurs specjalistyczny na temat dysleksji rozwojowej, teorii, diagnozy i terapii pedagogicznej, prowadzony przez Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku.
  • Posiada Certyfikat Zawodowy Polskiego Związku Logopedów.
  • Udziela pomocy logopedycznej zwłaszcza w zakresie: wspomagania rozwoju mowy u dzieci z ryzyka ciążowo-okołoporodowego, wczesnej diagnozy uwarunkowań rozwoju mowy, terapii zaburzeń mowy u dzieci z problemami rozwojowymi, wprowadzania alternatywnych sposobów komunikowania się u dzieci z upośledzeniem umysłowym, korekcji wad wymowy.
  • Prowadzi terapię metodą Johansena Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IAS).
  • Prowadzi terapię integracji sensorycznej.
  • Prowadzi terapię pedagogiczną z wykorzystaniem różnych metod: Metody Dobrego Startu, Veroniki Sherborn, Knillów.
  • Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Pedagogiki Specjalnej, prowadząc zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie logopedii i terapii pedagogicznej.
  • Współpracuje z wydawnictwem Raabe, publikując propozycje zajęć wspomagających rozwój dzieci.
  • Przez wiele lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”.
  • Uczestniczyła w turnusach rehabilitacyjnych i prowadziła kolonie dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Publikowała w kwartalniku „Bardziej Kochani”.
 • mgr Iwona Osiecka

  fizjoterapeutka, terapeutka sensorycznej integracji już od wieku niemowlęcego. Przyjmuje też w filii Promyka w Górze Kalwarii.

  • W swojej terapii posługuje się metodą integracji sensorycznej, także u małych dzieci, niemowlaków
  • Prowadzi terapię metodą NDT-Bobath (Neurodevelopmental Treatment – trening neurorozwojowy) oraz sensorycznej integracjii.
  • Certyfikaty Basic – Extension – Baby od 1992 roku oraz certyfikat SI (1993 i 2003 rok). Szkolenia i warsztaty w zakresie w/w metod prowadzone były przez twórców i ich kontynuatorów z całego świata.
  • Ukończyła kurs Osteopatia w pediatrii i neonatologii
  • Używa techniki plastrowania kinesiotaping.
  • Członek Kapituły Akcji Hotel Przyjazny Rodzinie zajmującej się propagowaniem miejsc noclegowych przeznaczonych na wypoczynek z dzieckiem, przystosowanych do pobytu rodzin z dziećmi tak, aby dziecko czuło się komfortowo i bezpiecznie.
  • Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi oraz ortopedycznymi.
  • Dobry kontakt z dziećmi oraz efektywna współpraca z rodzicami (co oznacza zdobywanie zdrowych nawyków ruchowych w miłej atmosferze).
  • Różne formy współpracy -a więc terapia oraz spotkania konsultacyjne (rodzice ćwiczą z dzieckiem w domu według instrukcji).
  • Ćwiczenia prowadzone indywidualnie przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

  Jako propagatorka wiedzy ekologicznej jest autorką ekologicznego pakietu gier „Ratujmy Planetę” wyświetlanego jako podłoga interaktywna firmy Funtronic. Gry te poprzez zabawę uczą dzieci zachowań proekologicznych, zachęcają do dbania o środowisko naturalne i naszą planetę.

 • mgr Milena Stankiewicz

  • Prowadzi fizjoterapię w wadach postawy, terapię Integracji Sensorycznej i terapię ręki
  • Studiowała fizjoterapię na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz w Olsztyńskiej Szkole Wyższej
  • Zafascynowana Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
  • Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w przedszkolu integracyjnym współpracując w zespole terapeutycznym wspierającym rozwój dzieci m.in. z Zespołem Aspergera i Spektrum Autyzmu
  • Wcześniej zajmowała się rehabilitacją neurologiczną w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Fundacji Światło w Toruniu
  • Prywatnie zafascynowana tańcem tradycyjnym zarówno polskim jak i innych krajów europejskich
 • Klara Francuz- Matwiejczyk

  fizjoterapeutka i logopedka

  Klara Francuz- Matwiejczyk

  • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku Fizjoterapia.
  • Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej na kierunku Logopedia z audiologią.
  • Pracuje z obszarem ustno- twarzowym oraz problemami związanymi ze stawem skroniowo- żuchwowym, bólami głowy, problemami związanymi z gryzieniem, żuciem i połykaniem u dorosłych i dzieci oraz zaburzonymi funkcjami prymarnymi u niemowląt.
  • W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu fizjoterapii oraz logopedii.
  • Jest terapeutką Integracji Sensorycznej.
  • Ukończyła kursy zarówno z zakresu fizjoterapii oraz logopedii m.in:

  CRAFTA® – Akademia terapii czaszkowo- twarzowej, I i II stopień terapii Czaszkowo- krzyżowej, terapia ustno- twarzowa u dzieci i dorosłych, wczesna diagnoza i stymulacja, Kinesiotaping KT1/KT2, Kinesiotaping w logopedii, zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych- diagnoza i terapia, Integracja Sensoryczna I i II stopień, rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 miesięcy, badanie i terapia tkanek miękkich.

  • Uczestniczyła również w konferencjach i warsztatach dotyczących związku ciała z kompleksem ustno- twarzowym w koncepcji Castillo Moralesa oraz kursie Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan ( I stopień).
  • Jest terapeutą masażu Shantala.
  • Ma doświadczenie w pracy z niemowlętami we wczesnej interwencji, dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz neurologicznymi oraz dorosłymi.
 • mgr Renata Paś – terapeuta SI

  pedagogika, terapia SI, terapia ręki

  • Jestem absolwentką wydziału pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz certyfikowanym terapeutą i diagnostą Integracji Sensorycznej.
  • Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Od 18 lat pracuję w przedszkolu, w swojej pracy wykorzystuję różne metody dostosowując je do indywidualnych potrzeb dzieci: Metoda Integracji Sensorycznej, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
  • Jestem także współautorką książki „Bank pomysłów” wyd. PWN. Bezustannie staram się rozwijać zawodowo, poznając nowe metody i techniki terapeutyczne. Prywatnie jestem mamą Julki i Zojki, moje osobiste doświadczenie oraz umiejętność pozytywnego myślenia pozwalają mi na praktyczne wykorzystywanie posiadanej wiedzy w kontaktach z rodzicami i dziećmi.
 • Helena Turlejska-Walewska

  mgr psycholog, trener wideotreningu komunikacji VIT, tutor przedszkolny

  • Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci w ramach wczesnej interwencji (m.in.spektrum autyzmu, opóźniony rozwój mowy, trudności ze współpracą, deficyty rozwojowe). Udzielam wsparcia młodym mamom maluszków, dzieciom i rodzicom w sytuacjach kryzysowych, także porad wychowawczych.
  • Każde dziecko jest niepowtarzalne, dlatego staram się zbudować z nim pozytywną relację , ustalam indywidualne programy pracy, nie pozwalam, aby diagnoza czy metoda pracy przysłoniły mi dziecko jako osobę.
  • Pracuję z dziećmi w wieku 0-10 lat, i starszymi, jeśli wymagają kontynuacji terapii
   Ukończyłam wiele szkolen i kursów (m.in. Weroniki Shereborne, podstawowy SI, terapii behawioralnej, podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem Fundacji Synapsis, szkolenia fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” i inne )
  • Obecnie współpracuję z poradnią rehabilitacyjną, prowadzę także zajęcia terapeutyczne, obserwacje i konsultacje w przedszkolach.
  • Publikacje : „Drugie Opowieści Terapeutów” pod red.Hanny Olechnowicz WSiP-jako jedna z autorek, kilkuletnia współpraca z miesięcznikiem „Mam Dziecko” (cykle artykułów, konsultacje)
  • Prywatnie mama i babcia, lubię zwierzęta i książki 🙂
 • Małgorzata Stanisławska - Kłosiewicz

  WYKSZTAŁCENIE :

  • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie studia podyplomowe  kierunek Integracja Sensoryczna -terapia i diagnoza
  • Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie  – kierunek : pedagogika
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie kierunek: pedagogika kulturoznawcza

  UKONCZONE KURSY :

  • Kurs Integracja Sensoryczna – szkolenie certyfikowane
  • Kurs Smyko-Multisensoryka -szkolenie certyfikowane
  • Kurs z zakresu dramy , teatru i recytacji
  • Szkolenie  certyfikowane : Logorytmika : ruch, słuch , słowo
  • Szkolenie certyfikowane : Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

                          DOŚWIADCZNIE I PASJA!

  • Pedagogika i praca z dziećmi to całe moje życie !
  • Mam ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe i nadal rozwijam swoje pedagogiczne pasje i podnoszę kwalifikacje na kursach i szkoleniach związanych
  • z rozwiązywaniem problemów rozwojowych u dzieci.
  • Stosuję w pracy różne metody pedagogiczne  np.elementy pedagogiki zabawy, elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne a także elementy dramy. Łączenie tych metod pozwala mi na szersze zastosowanie Integracji Sensorycznej w kontekście pracy z dzieckiem.
  • Zajmuję się prowadzeniem zajęć terapeutycznych i ogólnorozwojowych  dla dzieci i młodzieży.
  • Piszę również  bajki dla dzieci które maja charakter terapeutyczny .
 • Mgr Magdalena Wyszkowska-Suska

  Psycholog

  Zapraszam na terapie indywidualne i grupowe, również w języku angielskim.

  UKOŃCZYŁAM:

  • Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacjami:
  • Terapia Rodzin i Małżeństw, Psychoterapia
  • Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach stopień I i II
  • Racjonalną Terapię Zachowania stopień I
  • Seminarium Psychoterapii Okołoporodowej
  • Warsztaty, kursy, szkolenia dotyczące specjalistycznej pomocy dla osób ze spektrum autyzmu.
  • Profil psychoedukacyjny PEP-r. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju.

  W TRAKCIE:
  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna „Innowacyjni Nauczyciele”

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

  • Prowadząca grup wsparcia i edukacji dla kobiet w ciąży i młodych mam
  • Konsultantka okołoporodowa
  • Psycholog w żłobku „Pandzia”
  • Prowadząca szkolenia z zakresu adaptacji dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w szkołach, szkolenia dla rodziców, konsultacje i wsparcie dla rodziców dzieci i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
  • Kierownik Ośrodka Integracji Społecznej dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu Stowarzyszenia Terapeutów
  • Kierownik Zespołu Pracy Środowiskowej Stowarzyszenia Terapeutów
   Psycholog i terapeuta dorosłych i dzieci ze spektrum autyzmu w Stowarzyszeniu Terapeutów
  • Asystent dorosłej osoby z autyzmem w Synapsis
  • Asystent dorosłej osoby z autyzmem w Stowarzyszeniu Szlakiem Tęczy
  • Asystent dorosłej osoby z autyzmem w Stowarzyszeniu Tęcza
   Terapeuta, realizator Specjalistycznych Usług Opiekuńczych
 • mgr Agata Godawa

  Terapeutka Integracji Sensorycznej. Pedagog Specjalny (Surdopedagog i Oligofrenopedagog). Terapeutka Ręki. Specjalistka Counsellingu Gestalt. Specjalistka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Apprientice In ‘Original Play’. Trenerka.  Konsultantka do spraw integracji i terapii.

  • Pracuję od prawie 20 lat z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
  • Doświadczenie zawodowe zdobyłam min. w przedszkolach integracyjnych, szkołach
   i ośrodkach specjalnych, placówkach wczesnego wspomagania rozwoju. 
  • Pracuję, jako terapeutka integracji sensorycznej, pedagog specjalny, trener, konsultant ds. integracji i terapii, wspierający rozwój dzieci z potrzebami kształcenia specjalnego
   m.in. z Zespołem Aspergera i Spektrum Autyzmu, Słabosłyszących.
  • Dużą inspiracją w moich działaniach w pracy zawodowej – są podróże po całym świecie. Byłam min. w RPA, Gruzji, Turcji, Szwecji, Egipcie, Portugalii. W trakcie podróży poszukuję nowych metod, form pracy, kontaktu z drugim człowiekiem
   na wielu płaszczyznach, nie tylko werbalnych. 
  • W obszarze moich zainteresowań jest „praca z ciałem”, mindfulness oraz leśna terapia (min. Shinrin yoku).
  • Swój warsztat pracy wzbogacam również korzystając z elementów takich metod
   jak arteterapia, koloroterapia, muzykoterapia, drama, bajkoterapia, terapia śmiechem.
  • Regularnie współpracuję ze specjalistami i trenerami z całego świata.
  • Prowadzę:
  •  terapię integracji sensorycznej (również w języku angielskim),
  •  grupowe zajęcia muzyczne i ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 6 miesięcy do 5 lat i ich rodziców i opiekunów,
  •  warsztaty i konsultacje (indywidualne i grupowe) dla rodziców, opiekunów, terapeutów i nauczycieli.

   

 • Aleksandra Pajor

  Fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, certyfikowany terapeuta
  Integracji Bilateralnej.

  • Ukończyła studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego oraz
   Oligofrenopedagogiki.
  • Ukończyła kurs I i II stopnia „Terapia ręki”
  • Prowadzi terapię oraz diagnozę integracji sensorycznej i integracji bilateralnej.
  • Obecnie pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej z dziećmi przedszkolnymi i
   szkolnymi.
  • Posiada doświadczenie zawodowe z dziećmi neurotypowymi oraz z niepełnosprawnością
   ruchową i intelektualną.
  • Używa metody plastrowania Kinesiotapingu.
  • Swój warsztat zawodowy doskonaliła w poznańskich i warszawskich szkołach specjalnych,
   integracyjnych oraz w przedszkolach.
  • Brała udział w wielu szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach, m.in.: diagnostyka i
   terapia dzieci z wadami postawy (podejście zintegrowane), chód na palcach u dzieci w wieku
   rozwojowym (analiza problemu oraz sposoby korekcji), rozwój procesów integracji
   sensoryczno-motorycznej niemowląt i małych dzieci, ocena napięcia mięśniowego i postawy
   dziecka, szkolenie wstępne z „Sensoplastyki®”.
  • Ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i chętnie współpracuje z rodzicami.
  • Prywatnie miłośniczka psów, z którymi uwielbia spędzać wolny czas. Lubi jeździ na rowerze
   oraz pochłania dużą ilość książek.
 • mgr Marta Kotlińska-Niewiadomska

  psycholog, pedagog specjalny, coach rodzicielski

  • Prowadzi:
  • konsultacje, porady psychologiczne
  • diagnozę i terapię dzieci (3-10 lat)
  • wczesne wspomaganie rozwoju
  • konsultacje i terapię wybiórczości pokarmowej i neofobii żywieniowej
  • terapię dzieci ze spektrum autyzmu
  • diagnozę i terapię ręki
  • zajęcia rewalidacyjne
  • konsultacje dla rodziców, coaching rodzicielski
  • pisze opinie psychologiczne

  PRACUJE RÓWNIEŻ W JĘZYKU ANGIELSKIM

  Wykształcenie:

  • absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia
  • ukończyła liczne studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, między innymi:
   Oligofrenopedagogika -Studium Kształcenia Kadr w Warszawie

  Trzystopniowe szkolenie "Stosowana Analiza Zachowania, Terapia Behawioralna w teorii i praktyce"

  • CTB, Centrum Terapii Behawioralnej, Gliwice

  Diagnoza i terapia ręki – Acentrum Szkolenia, Warszawa
  Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole
  Wczesna terapia autyzmu – UCLA, Uniwersytet Kalifornijski, Los Angeles

 • Justyna Węglewska

  Pedagog, terapeuta SI

  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Pedagogicznego, na kierunku:

  Pedagogika specjalna i edukacja społeczna, specjalność: Terapia i wspomaganie rozwoju oraz na kierunku: Andragogika – doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych.

  • Ukończyła studia podyplomowe „Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej” na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
  • Ukończyła dwustopniowy kurs terapeuty integracji sensorycznej.
  • Ukończyła certyfikowany kurs polskiego języka migowego, pierwszego stopnia.
  • Jest w trakcie certyfikowanego kursu – „Terapia ręki I i II stopnia”.
  • Pracuje z dziećmi z niepełnosprawnościami, w tym z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu Integracyjnym w Warszawie. Prowadzi systematyczne diagnozy i obserwacje dzieci z niepełnosprawnościami dotyczące potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. Poszukuje efektywnych metod pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków. Realizuje procesy rewalidacji, kompensacji dzieci z niepełnosprawnościami. Wykonuje zadania z zakresu udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną oraz grupowe zajęcia ruchowe z elementami terapii integracji sensorycznej.
  • Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
  • Cechuje ją umiejętność słuchania, komunikatywność oraz chęć niesienia pomocy innym. W pracy wykazuje się opanowaniem, zaangażowaniem oraz kreatywnością.
 • mgr Grażyna Knitter

  diagnoza i terapia SI, terapia ręki, trening umiejętności społecznych

  Wspieram osoby w różnym wieku w ich rozwoju i zmianach. Od 15 lat pracuję z młodzieżą
  (m.in. treningi umiejętności społecznych, praca pedagogiczna indywidualna i grupowa), dorosłymi (coach, trener) oraz z dziećmi w każdym wieku z różnymi trudnościami z zakresu przetwarzania sensorycznego, które potrafię diagnozować.
  Ważne jest dla mnie całościowe podejście do dziecka, szukam jego mocnych stron i bazując na nich pomagam rozwijać potencjał dziecka. Pracując z dzieckiem mocno współpracuję z rodzicami, bo zawsze mamy wspólny cel – dobro dziecka.

  Kwalifikacje:

  • Pedagog / Uniwersytet Gdański
  • Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej / Akademia Integracji Sensorycznej /Centrum SI Warszawa
  • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej / Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej.
  • Certyfikowany Trener Treningu Umiejętności Społecznych – stopień I i II. Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera
  • Narzędzie M-CHAT-R/F – diagnoza przesiewowa dziecka do 30 miesiąca życia stosowana w celu oceny, czy dziecko może mieć autyzm.
 • Aleksandra Strój

  Logopeda

  • Absolwentka Podyplomowego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika specjalna w specjalizacji: surdopedagogika i wychowanie przedszkolne
  • Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą
  • Logopedka i nauczycielka w Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie
  • Ukończyła kursy z zakresu logopedii i pedagogiki, m.in.:
  Karta Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD) test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia, Metoda werbo – tonalna – Programowanie rozwoju fonologicznego; Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia,

  Kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie B2
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z wadą słuchu 0-7 r.ż., afazją i opóźnionym rozwojem mowy. Związana ze środowiskiem osób niesłyszących od 10 lat.
  • Prowadzi zajęcia logopedyczne (indywidualne i grupowe) w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z wadą słuchu.
  • Prowadzi zajęcia z języka migowego w szkołach medycznych.
  • Kandydatka w Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskiego Języka Migowego.
  Prywatnie mama rocznego dziecka, któremu od urodzenia wprowadza Bobomigi. Są to znaki w języku migowym, które służą do komunikacji przedwerbalnej.
Oglądaj nas

Nasze wideo

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.

Przeczytaj

Inspiracje promyka

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.