Nasz team

Zespół Promyk

 • mgr Małgorzata Dąbrowska

  dziecięcy psycholog kliniczny, terapeuta SI, superwizor VIT

  • Dziecięcy psycholog kliniczny, Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dziedzinie wczesnej interwencji.
  • Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z trudnościami rozwojowymi i problemami emocjonalnymi.
  • Ma doświadczenie również w pracy z małymi dziećmi, w wieku 0-3 lat.
  • Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (1987).
  • Posiada specjalizację I stopnia z psychologii klinicznej (1994).
  • Ukończyła 2,5-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie terapii rodzin, atestowane przez Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  • Posiada cerytfikat trenera i superwizora Metody Wideotreningu Komunikacji wykorzystywanej w pracy z rodzinami i nauczycielami.
  • Jest terapeutą integracji sensorycznej.
  • Jest konsultantem Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dziedzinie wczesnej interwencji
  • Prowadzi wykłady i ćwiczenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej dla słuchaczy studiów dziennych i podyplomowych.
 • mgr Jolanta Wolska

  Neurologopeda, provider Johansen ias, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog-reedukator, Provider Neuroflow ATS- Aktywny Trening Słuchowy

  • Doświadczenie zawodowe w pracy z małymi dziećmi i dziećmi niepełnosprawnymi.
  • Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Pomagisterskiego Studium Logopedycznego przy Wydziale Polonistyki UW oraz Podyplomowych Studiów Neurologopedii na UMCS w Lublinie.Ukończyła kurs specjalistyczny na temat dysleksji rozwojowej, teorii, diagnozy i terapii pedagogicznej, prowadzony przez Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku.
  • Posiada Certyfikat Zawodowy Polskiego Związku Logopedów.
  • Udziela pomocy logopedycznej zwłaszcza w zakresie: wspomagania rozwoju mowy u dzieci z ryzyka ciążowo-okołoporodowego, wczesnej diagnozy uwarunkowań rozwoju mowy, terapii zaburzeń mowy u dzieci z problemami rozwojowymi, wprowadzania alternatywnych sposobów komunikowania się u dzieci z upośledzeniem umysłowym, korekcji wad wymowy.
  • Prowadzi terapię metodą Johansena Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IAS).
  • Prowadzi terapię integracji sensorycznej.
  • Prowadzi terapię pedagogiczną z wykorzystaniem różnych metod: Metody Dobrego Startu, Veroniki Sherborn, Knillów.
  • Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Pedagogiki Specjalnej, prowadząc zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie logopedii i terapii pedagogicznej.
  • Współpracuje z wydawnictwem Raabe, publikując propozycje zajęć wspomagających rozwój dzieci.
  • Przez wiele lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”.
  • Uczestniczyła w turnusach rehabilitacyjnych i prowadziła kolonie dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Publikowała w kwartalniku „Bardziej Kochani”.
 • mgr Iwona Osiecka

  fizjoterapeutka, terapeutka sensorycznej integracji już od wieku niemowlęcego. Przyjmuje też w filii Promyka w Górze Kalwarii.

  • Prowadzi terapię metodą NDT-Bobath (Neurodevelopmental Treatment – trening neurorozwojowy) oraz sensorycznej integracjii.
  • Certyfikaty Basic – Extension – Baby od 1992 roku oraz certyfikat SI (1993 i 2003 rok). Szkolenia i warsztaty w zakresie w/w metod prowadzone były przez twórców i ich kontynuatorów z całego świata.
  • Ukończyła kurs Osteopatia w pediatrii i neonatologii
  • W swojej terapii posługuje się metodą integracji sensorycznej.
  • Używa techniki plastrowania kinesiotaping.
  • Członek Kapituły Akcji Hotel Przyjazny Rodzinie zajmującej się propagowaniem miejsc noclegowych przeznaczonych na wypoczynek z dzieckiem, przystosowanych do pobytu rodzin z dziećmi tak, aby dziecko czuło się komfortowo i bezpiecznie.
  • Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi oraz ortopedycznymi.
  • Dobry kontakt z dziećmi oraz efektywna współpraca z rodzicami (co oznacza zdobywanie zdrowych nawyków ruchowych w miłej atmosferze).
  • Różne formy współpracy -a więc terapia oraz spotkania konsultacyjne (rodzice ćwiczą z dzieckiem w domu według instrukcji).
  • Ćwiczenia prowadzone indywidualnie przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
 • mgr Milena Stankiewicz

  • Prowadzi fizjoterapię w wadach postawy, terapię Integracji Sensorycznej i terapię ręki
  • Studiowała fizjoterapię na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz w Olsztyńskiej Szkole Wyższej
  • Zafascynowana Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
  • Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w przedszkolu integracyjnym współpracując w zespole terapeutycznym wspierającym rozwój dzieci m.in. z Zespołem Aspergera i Spektrum Autyzmu
  • Wcześniej zajmowała się rehabilitacją neurologiczną w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Fundacji Światło w Toruniu
  • Prywatnie zafascynowana tańcem tradycyjnym zarówno polskim jak i innych krajów europejskich
 • Klara Francuz- Matwiejczyk

  fizjoterapeutka i logopedka

  Klara Francuz- Matwiejczyk

  • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku Fizjoterapia.
  • Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej na kierunku Logopedia z audiologią.
  • Pracuje z obszarem ustno- twarzowym oraz problemami związanymi ze stawem skroniowo- żuchwowym, bólami głowy, problemami związanymi z gryzieniem, żuciem i połykaniem u dorosłych i dzieci oraz zaburzonymi funkcjami prymarnymi u niemowląt.
  • W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu fizjoterapii oraz logopedii.
  • Jest terapeutką Integracji Sensorycznej.
  • Ukończyła kursy zarówno z zakresu fizjoterapii oraz logopedii m.in:

  CRAFTA® – Akademia terapii czaszkowo- twarzowej, I i II stopień terapii Czaszkowo- krzyżowej, terapia ustno- twarzowa u dzieci i dorosłych, wczesna diagnoza i stymulacja, Kinesiotaping KT1/KT2, Kinesiotaping w logopedii, zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych- diagnoza i terapia, Integracja Sensoryczna I i II stopień, rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 miesięcy, badanie i terapia tkanek miękkich.

  • Uczestniczyła również w konferencjach i warsztatach dotyczących związku ciała z kompleksem ustno- twarzowym w koncepcji Castillo Moralesa oraz kursie Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan ( I stopień).
  • Jest terapeutą masażu Shantala.
  • Ma doświadczenie w pracy z niemowlętami we wczesnej interwencji, dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz neurologicznymi oraz dorosłymi.
 • mgr Renata Paś – terapeuta SI

  pedagogika, terapia SI, terapia ręki

  • Jestem absolwentką wydziału pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz certyfikowanym terapeutą i diagnostą Integracji Sensorycznej.
  • Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Od 18 lat pracuję w przedszkolu, w swojej pracy wykorzystuję różne metody dostosowując je do indywidualnych potrzeb dzieci: Metoda Integracji Sensorycznej, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
  • Jestem także współautorką książki „Bank pomysłów” wyd. PWN. Bezustannie staram się rozwijać zawodowo, poznając nowe metody i techniki terapeutyczne. Prywatnie jestem mamą Julki i Zojki, moje osobiste doświadczenie oraz umiejętność pozytywnego myślenia pozwalają mi na praktyczne wykorzystywanie posiadanej wiedzy w kontaktach z rodzicami i dziećmi.
 • Helena Turlejska-Walewska

  mgr psycholog, trener wideotreningu komunikacji VIT, tutor przedszkolny

  • Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci w ramach wczesnej interwencji (m.in.spektrum autyzmu, opóźniony rozwój mowy, trudności ze współpracą, deficyty rozwojowe). Udzielam wsparcia młodym mamom maluszków, dzieciom i rodzicom w sytuacjach kryzysowych, także porad wychowawczych.
  • Każde dziecko jest niepowtarzalne, dlatego staram się zbudować z nim pozytywną relację , ustalam indywidualne programy pracy, nie pozwalam, aby diagnoza czy metoda pracy przysłoniły mi dziecko jako osobę.
  • Pracuję z dziećmi w wieku 0-10 lat, i starszymi, jeśli wymagają kontynuacji terapii
   Ukończyłam wiele szkolen i kursów (m.in. Weroniki Shereborne, podstawowy SI, terapii behawioralnej, podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem Fundacji Synapsis, szkolenia fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” i inne )
  • Obecnie współpracuję z poradnią rehabilitacyjną, prowadzę także zajęcia terapeutyczne, obserwacje i konsultacje w przedszkolach.
  • Publikacje : „Drugie Opowieści Terapeutów” pod red.Hanny Olechnowicz WSiP-jako jedna z autorek, kilkuletnia współpraca z miesięcznikiem „Mam Dziecko” (cykle artykułów, konsultacje)
  • Prywatnie mama i babcia, lubię zwierzęta i książki 🙂
 • Małgorzata Stanisławska - Kłosiewicz

  WYKSZTAŁCENIE :

  • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie studia podyplomowe  kierunek Integracja Sensoryczna -terapia i diagnoza
  • Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie  – kierunek : pedagogika
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie kierunek: pedagogika kulturoznawcza

  UKONCZONE KURSY :

  • Kurs Integracja Sensoryczna – szkolenie certyfikowane
  • Kurs Smyko-Multisensoryka -szkolenie certyfikowane
  • Kurs z zakresu dramy , teatru i recytacji
  • Szkolenie  certyfikowane : Logorytmika : ruch, słuch , słowo
  • Szkolenie certyfikowane : Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

                          DOŚWIADCZNIE I PASJA!

  • Pedagogika i praca z dziećmi to całe moje życie !
  • Mam ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe i nadal rozwijam swoje pedagogiczne pasje i podnoszę kwalifikacje na kursach i szkoleniach związanych
  • z rozwiązywaniem problemów rozwojowych u dzieci.
  • Stosuję w pracy różne metody pedagogiczne  np.elementy pedagogiki zabawy, elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne a także elementy dramy. Łączenie tych metod pozwala mi na szersze zastosowanie Integracji Sensorycznej w kontekście pracy z dzieckiem.
  • Zajmuję się prowadzeniem zajęć terapeutycznych i ogólnorozwojowych  dla dzieci i młodzieży.
  • Piszę również  bajki dla dzieci które maja charakter terapeutyczny .
 • Mgr Magdalena Wyszkowska-Suska

  Psycholog

  Zapraszam na terapie indywidualne i grupowe, również w języku angielskim.

  UKOŃCZYŁAM:

  • Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacjami:
  • Terapia Rodzin i Małżeństw, Psychoterapia
  • Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach stopień I i II
  • Racjonalną Terapię Zachowania stopień I
  • Seminarium Psychoterapii Okołoporodowej
  • Warsztaty, kursy, szkolenia dotyczące specjalistycznej pomocy dla osób ze spektrum autyzmu.
  • Profil psychoedukacyjny PEP-r. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju.

  W TRAKCIE:
  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna „Innowacyjni Nauczyciele”

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

  • Prowadząca grup wsparcia i edukacji dla kobiet w ciąży i młodych mam
  • Konsultantka okołoporodowa
  • Psycholog w żłobku „Pandzia”
  • Prowadząca szkolenia z zakresu adaptacji dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w szkołach, szkolenia dla rodziców, konsultacje i wsparcie dla rodziców dzieci i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
  • Kierownik Ośrodka Integracji Społecznej dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu Stowarzyszenia Terapeutów
  • Kierownik Zespołu Pracy Środowiskowej Stowarzyszenia Terapeutów
   Psycholog i terapeuta dorosłych i dzieci ze spektrum autyzmu w Stowarzyszeniu Terapeutów
  • Asystent dorosłej osoby z autyzmem w Synapsis
  • Asystent dorosłej osoby z autyzmem w Stowarzyszeniu Szlakiem Tęczy
  • Asystent dorosłej osoby z autyzmem w Stowarzyszeniu Tęcza
   Terapeuta, realizator Specjalistycznych Usług Opiekuńczych
 • mgr Agata Godawa

  Terapeutka Integracji Sensorycznej. Pedagog Specjalny (Surdopedagog i Oligofrenopedagog). Terapeutka Ręki. Specjalistka Counsellingu Gestalt. Specjalistka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Apprientice In ‘Original Play’. Trenerka.  Konsultantka do spraw integracji i terapii.

  • Pracuję od prawie 20 lat z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
  • Doświadczenie zawodowe zdobyłam min. w przedszkolach integracyjnych, szkołach
   i ośrodkach specjalnych, placówkach wczesnego wspomagania rozwoju. 
  • Pracuję, jako terapeutka integracji sensorycznej, pedagog specjalny, trener, konsultant ds. integracji i terapii, wspierający rozwój dzieci z potrzebami kształcenia specjalnego
   m.in. z Zespołem Aspergera i Spektrum Autyzmu, Słabosłyszących.
  • Dużą inspiracją w moich działaniach w pracy zawodowej – są podróże po całym świecie. Byłam min. w RPA, Gruzji, Turcji, Szwecji, Egipcie, Portugalii. W trakcie podróży poszukuję nowych metod, form pracy, kontaktu z drugim człowiekiem
   na wielu płaszczyznach, nie tylko werbalnych. 
  • W obszarze moich zainteresowań jest „praca z ciałem”, mindfulness oraz leśna terapia (min. Shinrin yoku).
  • Swój warsztat pracy wzbogacam również korzystając z elementów takich metod
   jak arteterapia, koloroterapia, muzykoterapia, drama, bajkoterapia, terapia śmiechem.
  • Regularnie współpracuję ze specjalistami i trenerami z całego świata.
  • Prowadzę:
  •  terapię integracji sensorycznej (również w języku angielskim),
  •  grupowe zajęcia muzyczne i ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 6 miesięcy do 5 lat i ich rodziców i opiekunów,
  •  warsztaty i konsultacje (indywidualne i grupowe) dla rodziców, opiekunów, terapeutów i nauczycieli.

   

 • Aleksandra Pajor

  Fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, certyfikowany terapeuta
  Integracji Bilateralnej.

  • Ukończyła studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego oraz
   Oligofrenopedagogiki.
  • Ukończyła kurs I i II stopnia „Terapia ręki”
  • Prowadzi terapię oraz diagnozę integracji sensorycznej i integracji bilateralnej.
  • Obecnie pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej z dziećmi przedszkolnymi i
   szkolnymi.
  • Posiada doświadczenie zawodowe z dziećmi neurotypowymi oraz z niepełnosprawnością
   ruchową i intelektualną.
  • Używa metody plastrowania Kinesiotapingu.
  • Swój warsztat zawodowy doskonaliła w poznańskich i warszawskich szkołach specjalnych,
   integracyjnych oraz w przedszkolach.
  • Brała udział w wielu szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach, m.in.: diagnostyka i
   terapia dzieci z wadami postawy (podejście zintegrowane), chód na palcach u dzieci w wieku
   rozwojowym (analiza problemu oraz sposoby korekcji), rozwój procesów integracji
   sensoryczno-motorycznej niemowląt i małych dzieci, ocena napięcia mięśniowego i postawy
   dziecka, szkolenie wstępne z „Sensoplastyki®”.
  • Ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i chętnie współpracuje z rodzicami.
  • Prywatnie miłośniczka psów, z którymi uwielbia spędzać wolny czas. Lubi jeździ na rowerze
   oraz pochłania dużą ilość książek.
 • mgr Marta Kotlińska-Niewiadomska

  psycholog, pedagog specjalny, coach rodzicielski

  • Prowadzi:
  • konsultacje, porady psychologiczne
  • diagnozę i terapię dzieci (3-10 lat)
  • wczesne wspomaganie rozwoju
  • konsultacje i terapię wybiórczości pokarmowej i neofobii żywieniowej
  • terapię dzieci ze spektrum autyzmu
  • diagnozę i terapię ręki
  • zajęcia rewalidacyjne
  • konsultacje dla rodziców, coaching rodzicielski
  • pisze opinie psychologiczne

  PRACUJE RÓWNIEŻ W JĘZYKU ANGIELSKIM

  Wykształcenie:

  • absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia
  • ukończyła liczne studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, między innymi:
   Oligofrenopedagogika -Studium Kształcenia Kadr w Warszawie

  Trzystopniowe szkolenie "Stosowana Analiza Zachowania, Terapia Behawioralna w teorii i praktyce"

  • CTB, Centrum Terapii Behawioralnej, Gliwice

  Diagnoza i terapia ręki – Acentrum Szkolenia, Warszawa
  Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole
  Wczesna terapia autyzmu – UCLA, Uniwersytet Kalifornijski, Los Angeles

 • Justyna Węglewska

  Pedagog, terapeuta SI

  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Pedagogicznego, na kierunku:

  Pedagogika specjalna i edukacja społeczna, specjalność: Terapia i wspomaganie rozwoju oraz na kierunku: Andragogika – doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych.

  • Ukończyła studia podyplomowe „Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej” na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
  • Ukończyła dwustopniowy kurs terapeuty integracji sensorycznej.
  • Ukończyła certyfikowany kurs polskiego języka migowego, pierwszego stopnia.
  • Jest w trakcie certyfikowanego kursu – „Terapia ręki I i II stopnia”.
  • Pracuje z dziećmi z niepełnosprawnościami, w tym z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu Integracyjnym w Warszawie. Prowadzi systematyczne diagnozy i obserwacje dzieci z niepełnosprawnościami dotyczące potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. Poszukuje efektywnych metod pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków. Realizuje procesy rewalidacji, kompensacji dzieci z niepełnosprawnościami. Wykonuje zadania z zakresu udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną oraz grupowe zajęcia ruchowe z elementami terapii integracji sensorycznej.
  • Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
  • Cechuje ją umiejętność słuchania, komunikatywność oraz chęć niesienia pomocy innym. W pracy wykazuje się opanowaniem, zaangażowaniem oraz kreatywnością.
 • mgr Małgorzata Drobniewska

  logopeda, instruktor emisji głosu, pedagog

   

  • Ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą (prywatna przychodnia medyczna, placówki oświaty).
  • Udziela pomocy logopedycznej dzieciom od 2-go roku życia, zwłaszcza w zakresie zaburzeń wymowy, opóźnionym rozwoju mowy, niepłynnością mowy.
  Wykształcenie:
  Absolwentka:
  • wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: edukacja muzyczna (z emisją głosu),
  • podyplomowych studiów, kierunek: Logopedia z emisją głosu Uniwersytetu Łódzkiego,
  • podyplomowych studiów, kierunek: Pedagogika teatru Uniwersytetu Warszawskiego.
  Prowadzenie zajęć:
  • Prowadzi terapię logopedyczną z wykorzystaniem elementów kształcenia muzyczno-ruchowego: śpiewu, tańca, gry na instrumencie Orffa, w tym logorytmiki. Łączenie tych dziedzin korzystnie wpływa na proces nauki poprzez zabawę i wyrażanie ekspresji.
  • W swojej pracy stawia na pozytywny kontakt z dziećmi oraz komunikatywną współpracę z rodzicami,
  Prywatnie mama 17-letniej Klaudii, pasjonatka tańca, podróżowania, rozwoju osobistego.
 • mgr Grażyna Knitter

  diagnoza i terapia SI, terapia ręki, trening umiejętności społecznych

  Wspieram osoby w różnym wieku w ich rozwoju i zmianach. Od 15 lat pracuję z młodzieżą
  (m.in. treningi umiejętności społecznych, praca pedagogiczna indywidualna i grupowa), dorosłymi (coach, trener) oraz z dziećmi w każdym wieku z różnymi trudnościami z zakresu przetwarzania sensorycznego, które potrafię diagnozować.
  Ważne jest dla mnie całościowe podejście do dziecka, szukam jego mocnych stron i bazując na nich pomagam rozwijać potencjał dziecka. Pracując z dzieckiem mocno współpracuję z rodzicami, bo zawsze mamy wspólny cel – dobro dziecka.

  Kwalifikacje:

  • Pedagog / Uniwersytet Gdański
  • Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej / Akademia Integracji Sensorycznej /Centrum SI Warszawa
  • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej / Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej.
  • Certyfikowany Trener Treningu Umiejętności Społecznych – stopień I i II. Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera
  • Narzędzie M-CHAT-R/F – diagnoza przesiewowa dziecka do 30 miesiąca życia stosowana w celu oceny, czy dziecko może mieć autyzm.
Oglądaj nas

Nasze wideo

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.

Przeczytaj

Inspiracje promyka

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.