Nasz team

Zespół Promyk

 • mgr Małgorzata Dąbrowska

  dziecięcy psycholog kliniczny, terapeuta SI, superwizor VIT

  • Dziecięcy psycholog kliniczny, Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dziedzinie wczesnej interwencji.
  • Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z trudnościami rozwojowymi i problemami emocjonalnymi.
  • Ma doświadczenie również w pracy z małymi dziećmi, w wieku 0-3 lat.
  • Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (1987).
  • Posiada specjalizację I stopnia z psychologii klinicznej (1994).
  • Ukończyła 2,5-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie terapii rodzin, atestowane przez Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  • Posiada cerytfikat trenera i superwizora Metody Wideotreningu Komunikacji wykorzystywanej w pracy z rodzinami i nauczycielami.
  • Jest terapeutą integracji sensorycznej.
  • Jest konsultantem Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dziedzinie wczesnej interwencji
  • Prowadzi wykłady i ćwiczenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej dla słuchaczy studiów dziennych i podyplomowych.
 • mgr Jolanta Wolska

  Neurologopeda, provider Johansen ias, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog-reedukator, Provider Neuroflow ATS- Aktywny Trening Słuchowy

  • Doświadczenie zawodowe w pracy z małymi dziećmi i dziećmi niepełnosprawnymi.
  • Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Pomagisterskiego Studium Logopedycznego przy Wydziale Polonistyki UW oraz Podyplomowych Studiów Neurologopedii na UMCS w Lublinie.Ukończyła kurs specjalistyczny na temat dysleksji rozwojowej, teorii, diagnozy i terapii pedagogicznej, prowadzony przez Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku.
  • Posiada Certyfikat Zawodowy Polskiego Związku Logopedów.
  • Udziela pomocy logopedycznej zwłaszcza w zakresie: wspomagania rozwoju mowy u dzieci z ryzyka ciążowo-okołoporodowego, wczesnej diagnozy uwarunkowań rozwoju mowy, terapii zaburzeń mowy u dzieci z problemami rozwojowymi, wprowadzania alternatywnych sposobów komunikowania się u dzieci z upośledzeniem umysłowym, korekcji wad wymowy.
  • Prowadzi terapię metodą Johansena Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IAS).
  • Prowadzi terapię integracji sensorycznej.
  • Prowadzi terapię pedagogiczną z wykorzystaniem różnych metod: Metody Dobrego Startu, Veroniki Sherborn, Knillów.
  • Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Pedagogiki Specjalnej, prowadząc zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie logopedii i terapii pedagogicznej.
  • Współpracuje z wydawnictwem Raabe, publikując propozycje zajęć wspomagających rozwój dzieci.
  • Przez wiele lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”.
  • Uczestniczyła w turnusach rehabilitacyjnych i prowadziła kolonie dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Publikowała w kwartalniku „Bardziej Kochani”.
 • mgr Iwona Osiecka

  Fizjoterapeuta

  • Prowadzi terapię metodą NDT-Bobath (Neurodevelopmental Treatment – trening neurorozwojowy) oraz sensorycznej integracjii.
  • Certyfikaty Basic – Extension – Baby od 1992 roku oraz certyfikat SI (1993 i 2003 rok). Szkolenia i warsztaty w zakresie w/w metod prowadzone były przez twórców i ich kontynuatorów z całego świata.
  • Ukończyła kurs Osteopatia w pediatrii i neonatologii
  • W swojej terapii posługuje się metodą integracji sensorycznej.
  • Używa techniki plastrowania kinesiotaping.
  • Członek Kapituły Akcji Hotel Przyjazny Rodzinie zajmującej się propagowaniem miejsc noclegowych przeznaczonych na wypoczynek z dzieckiem, przystosowanych do pobytu rodzin z dziećmi tak, aby dziecko czuło się komfortowo i bezpiecznie.
  • Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi oraz ortopedycznymi.
  • Dobry kontakt z dziećmi oraz efektywna współpraca z rodzicami (co oznacza zdobywanie zdrowych nawyków ruchowych w miłej atmosferze).
  • Różne formy współpracy -a więc terapia oraz spotkania konsultacyjne (rodzice ćwiczą z dzieckiem w domu według instrukcji).
  • Ćwiczenia prowadzone indywidualnie przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
 • Dr Magdalena Ogrodnik

  Neurolog dziecięcy

  Pracuje także na oddziale neurologicznym w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

 • dr Inga Mazurek

  Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

  Pracuje także na oddziale stacjonarnym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.

 • dr Mikołaj Eibl

  Neurochirurg

  Ordynator oddziału neurochirurgii dziecięcej

 • dr n. med Agnieszka Piróg-Balcerzak

  Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

  • Specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  • Ma duże doświadczenie zawodowe w leczeniu pacjentów dorosłych, młodzieżowych i dziecięcych.
  • Ukończyła studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie, a następnie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W 2016 roku obroniła pracę doktorską poświęconą problemom leczenia nastolatek z anoreksją.
  • Od 2003 roku pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Od 2013 roku jest związana zawodowo z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, gdzie aktualnie pełni funkcję  adiunkta.
  • Jest autorką wielu publikacji i prac naukowych.  Opracowuje i prowadzi  wykłady dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii i psychologii klinicznej oraz szkolenia w zakresie psychiatrii dla lekarzy innych dziedzin.
  • Udziela się także jako ekspert na forach poświęconych problematyce psychiatrycznej. Jest konsultantem w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie- Jeziornej.
  • Na zlecenie Ministerstwa Zdrowia brała udział w opracowywaniu wytycznych do kompleksowego leczenia pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane i w programach dotyczących zdrowia psychicznego nastolatków.
 • mgr Natalia Jamińska

  psycholog kliniczny z uprawnieniami pedagogicznymi, logopeda

  • ukończyła logopedię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – studia podyplomowe,
  • ukończyła psychologię o specjalności klinicznej w WSFiZ z Warszawie – studia magisterskie,
  • Trener Warsztatów Psychologicznych – Fundacja Kierunek Rozwój,
  • specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi oraz emocjonalnymi,
  • prowadzi grupy Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży,
  • prowadzi zajęcia grupowe ułatwiające adaptację przedszkolną dla dzieci w wieku 2-4 lata,
  • prowadzi obserwacje dzieci w grupach przedszkolnych i szkolnych w placówkach stacjonarnych, do których one uczęszczają,
  • wspiera rodziców w ich kompetencjach wychowawczych w ramach spotkań terapeutycznych,
  • ukończyła liczne konferencje, kursy i szkolenia, tj. (KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka od 1 m.ż. do 9 r.ż., diagnoza funkcjonalna PEP-R, PECS – poziom 1, Terapia Ręki, Kurs Ruchu Rozwijającego metodą Weroniki Sherborne, szkolenia AAC), itp.
  • ukończyła liczne staże, m.in. w Fundacji Dzieci Niczyje – Telefon Zaufania 116 111 dla dzieci i młodzieży, staż w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, staż w Ośrodku Terapeutycznym, itp.
 • mgr Elżbieta Monika Kowalska

  psycholog, terapeuta SI

  • ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2000r;
  • ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi;
  • posiada certyfikat 2 stopnia w zakresie Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej (SINET);
  • absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w OMiSP w Warszawie;
  • absolwentka studiów podyplomowych Coaching w WSP w Warszawie;
  • odbyła liczne szkolenia z zakresu traumy, przywiązania, diagnostyki psychologicznej i in.
 • mgr Agnieszka Mazur

  Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT- Bobath oraz integracji sensorycznej.

  • Wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnymi.
  • Ukończyła Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1986)
  • Posiada specjalizację I stopnia z rehabilitacji ruchowej (1995)
  • Posiada certyfikaty NDT- Bobath Basic i Baby (1999) oraz SI (2002 i 2007 rok)
  • Współpracuje z Polskim Towarzystwem Hipoterapii. Posiada certyfikat instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia.
  • Posiada certyfikat w zakresie masażu Shantala.
  • Współpracuje z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej MEN prowadząc zajęcia praktyczne dla uczestników kursów ‚Wczesna Interwencja’ z zakresu terapii neurorozwojowej niemowląt.
  • Prowadzi terapię metodą NDT- Bobath oraz integrację sensoryczną.
  • Prowadzi naukę masażu Shantala dla rodziców.
  • Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z niemowlętami we wczesnej interwencji, dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz neurologicznymi.
 • mgr Anita Nassalska (Olszewska)

  Psycholog

   

  • Magister Psychologii – Szkoła wyższa Psychologii Społecznej 2010
  • Magister Pedagogiki – Uniwersytet Warszawski 2004
  • Terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia
  • Prowadzi obserwacje kliniczne Violet Maas ORT FAOTA
  • Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań przesiewowych baterią testów SCSIT (Southern
   California Sensory Integration Tests)
  • Dostosowuje plan pracy terapeutycznej do indywidualnych potrzeb i predyspozycji dziecka na
   podstawie wywiadu z rodzicami oraz obserwacji klinicznej
  • Prowadzi terapię indywidualną i grupową z elementami integracji sensorycznej oraz
   wykorzystaniem MRR wg Weroniki Sherborne dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w
   zakresie niedowidzenia, zespołem Aspergera, nadaktywnych i in. z dysfunkcjami
   integracyjnymi
  • Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • mgr Ewa Pietrzela

  psycholog, terapeuta SI

  • Absolwentka Wydziału Psychologii o specjalizacji Społeczna Psychologia Kliniczna oraz Studium Pedagogicznego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła moduły specjalizacyjne, liczne kursy z zakresu wspomagania rozwoju, diagnozy i terapii dzieci oraz roczne szkolenie „Vademecum Gestalt (Grupa Synapsis oraz ITG Kraków)
  • Jest terapeutą integracji sensorycznej, członkiem PSTIS
  • Praktykę zdobywała w Akademickim Centrum Pomocy Psychologicznej SWPS, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w domu dziecka i przedszkolu integracyjnym. Odbyła roczny staż w oddziale dziennym, psychiatrycznym dla dzieci w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie
  • Wykorzystując doświadczenie zawodowe prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, z ADHD, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym, z dysfunkcjami w rozwoju integracji sensorycznej
  • prowadzi terapię w języku angielskim
  • ma ukończone szkolenia i prowadzi systemową terapię rodzin
 • mgr Milena Stankiewicz

  • Prowadzi fizjoterapię w wadach postawy, terapię Integracji Sensorycznej i terapię ręki
  • Studiowała fizjoterapię na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz w Olsztyńskiej Szkole Wyższej
  • Zafascynowana Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
  • Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w przedszkolu integracyjnym współpracując w zespole terapeutycznym wspierającym rozwój dzieci m.in. z Zespołem Aspergera i Spektrum Autyzmu
  • Wcześniej zajmowała się rehabilitacją neurologiczną w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Fundacji Światło w Toruniu
  • Prywatnie zafascynowana tańcem tradycyjnym zarówno polskim jak i innych krajów europejskich
 • mgr Marcin Kuszyński

  psycholog, terapeuta

  Ukończyłem:

    • psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
    • staż w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z autyzmem,
    • szereg warsztatów, kursów i szkoleń z zakresu tworzenia optymalnych warunków dla
     rozwoju dziecka i niesienia pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
    • indywidualny kurs psychoterapii.

  Doświadczenie zawodowe:

    • terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera,
    • posiadam również doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 0-3,
    • prowadzę warszaty z zakresu komunikacji oraz sesje indywidualne,
    • terapia dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi i emocjonalnymi,
    • prowadzę obserwację zachowań dzieci w placówkach, do których uczęszczają.

  W pracy:

    • wpieram rozwój kompetencji wychowawczych,
    • stawiam na kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka,
    • dostosowuję metody terapeutyczne do indywidualnych potrzeb dziecka,
    • poruszam się w nurcie rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy, pedagogiki
     walfdorskiej.

  Pracuję także jako psycholog w żłobku oraz terapeuta osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
  Prywatnie jestem mężem oraz tatą dwójki dzieci.

 • mgr Kinga Rauch

  psycholog, logopeda

  mgr Kinga Rauch – psycholog o specjalności klinicznej i sądowo- penitencjarnej oraz logopeda

  • ukończyła psychologiczne studia magisterskie w WSFiZ w Warszawie, w dwóch specjalnościach – klinicznej oraz sądowo- penitencjarnej
  • ukończyła Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ukończyła liczne szkolenia z zakresu terapii dziecka z autyzmem (m.in. Praca z dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju, Program Terapii Ręki, Diagnoza Funkcjonalna PEP-R)
  • ukończyła szkolenia z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC) – m.in. PECS Poziom I, III-modułowe szkolenie „Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?”
  • brała udział w wielu konferencjach dotyczących tematyki autyzmu oraz komunikacji alternatywnej
  • w pracy koncentruje się przede wszystkim na nawiązaniu relacji z dzieckiem oraz dopasowuje metody i plan pracy indywidualnie do potrzeb oraz możliwości dziecka
  • doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w przedszkolach terapeutycznych, integracyjnych oraz w poradni psychologiczno – pedagogicznej, prowadząc terapię grupową, indywidualną, trening umiejętności społecznych, diagnozy dzieci oraz młodzieży w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju, konsultacje, jak również prowadziła szkolenia dla rodziców oraz specjalistów
 • Mgr Aneta Demczuk

  fizjoterapeuta, terapeuta SI

  • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku Fizjoterapia
  • Jest terapeutą Integracji Sensorycznej
  • Uczestniczyła w warsztatach i konferencjach dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju
   dziecka
  • Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, mózgowym porażeniem
   dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, wadami postawy, zaburzeniami napięcia
   mięśniowego.
  • Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych i indywidualnych, w opracowywaniu
   programów terapii ruchem oraz okresowej ocenie funkcjonalnej dziecka.
  • W swojej pracy wykorzystuje elementy terapii manualnej oraz techniki masażu tkanek
   głębokich. Korzysta również z metody Kinesiology Taping.
 • mgr Magda Czajkowska

  Fizjoterapeuta, pedagog specjalny

  Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – kierunek fizjoterapia i Akademii

  Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – kierunek pedagogika terapeutyczna i wychowanie

  przedszkolne,

  • pracuje w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi,
  • dzięki licznym praktykom, stażom i wolontariatowi w wielu klinikach zdobyła

   doświadczenie w pracy z najmłodszymi pacjentami,

  • dla uzyskania jak najlepszego efektu terapeutycznego w pracy wykorzystuje różne metody

   (m. in. SI II°, PNF, FDM, Kinesiology Taping) w zależności od indywidualnych potrzeb

   małych pacjentów,

  • prowadzi również terapię ręki,
  • pracuje z dziećmi z wadami postawy i zaburzeniami posturalnego napięcia mięśniowego,

   z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z dziećmi z rozpoznaniem całościowych

   zaburzeń rozwoju,

  • prowadzi terapię w języku angielskim i niemieckim.
 • Mgr Magdalena Pyskło

  psycholog

  • Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalność
   Psychologa Kliniczna i Osobowości,
  • Posiada uprawnienia pedagogiczne,
  • Ukończyła studia podyplomowe „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny” na Uniwersytecie
   Warszawskim,
  • Uczestniczyła w stażach i praktykach psychologicznych, między innymi: roczny staż w zakresie
   Treningu Umiejętności Społecznych dzieci z Zespołem Aspergera, praktyki w Zakładzie
   Wczesnej Interwencji Instytutu Matki i Dziecka,
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała także w przedszkolu integracyjnym, prowadząc
   obserwacje, terapię indywidualną dzieci, zajęcia grupowe z zakresu umiejętności
   społecznych, a także spotkania indywidualne i warsztaty psychoedukacyjne z rodzicami,
  • W pracy ważne jest dla niej nawiązanie relacji terapeutycznej z dzieckiem, dostosowanie
   metod terapeutycznych do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka oraz współpraca z
   rodzicami.
 • Klara Francuz- Matwiejczyk

  fizjoterapeutka i logopedka

  Klara Francuz- Matwiejczyk

  • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku Fizjoterapia.
  • Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej na kierunku Logopedia z audiologią.
  • Pracuje z obszarem ustno- twarzowym oraz problemami związanymi ze stawem skroniowo- żuchwowym, bólami głowy, problemami związanymi z gryzieniem, żuciem i połykaniem u dorosłych i dzieci oraz zaburzonymi funkcjami prymarnymi u niemowląt.
  • W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu fizjoterapii oraz logopedii.
  • Jest terapeutką Integracji Sensorycznej.
  • Ukończyła kursy zarówno z zakresu fizjoterapii oraz logopedii m.in:

  CRAFTA® – Akademia terapii czaszkowo- twarzowej, I i II stopień terapii Czaszkowo- krzyżowej, terapia ustno- twarzowa u dzieci i dorosłych, wczesna diagnoza i stymulacja, Kinesiotaping KT1/KT2, Kinesiotaping w logopedii, zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych- diagnoza i terapia, Integracja Sensoryczna I i II stopień, rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 miesięcy, badanie i terapia tkanek miękkich.

  • Uczestniczyła również w konferencjach i warsztatach dotyczących związku ciała z kompleksem ustno- twarzowym w koncepcji Castillo Moralesa oraz kursie Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan ( I stopień).
  • Jest terapeutą masażu Shantala.
  • Ma doświadczenie w pracy z niemowlętami we wczesnej interwencji, dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz neurologicznymi oraz dorosłymi.
 • mgr Jolanta Goławska

  • mgr fizjoterapii (AWF Warszawa)
  • Terapeuta Integracji Sensorycznej
  • Jest również instruktorem sportu ze specjalnością pływanie. Ukończyła kurs
   podstawowy wg metody Halliwick, prowadzi zajęcia terapeutyczne w wodzie z dziećmi
   ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera. Pracuje także w Ośrodku Wczesnej
   Interwencji w Warszawie, z dziećmi z MPDZ, ze spektrum autyzmu, z zespołem
   Aspergera, zespołem Downa, wadami genetycznymi, z niepełnosprawnością
   intelektualną. Doświadczenie zdobywała podczas licznych praktyk, m.in. w Centrum
   Intensywnej Terapii Olinek, Ośrodku Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie,
   Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie oraz prowadząc zajęcia ruchowe
   w przedszkolu.
   W swojej pracy wykorzystuje zdobyte doświadczenie oraz wiedzę z licznych kursów
   (m.in. Kinesiology Taping) i warsztatów.

 • Marta Woźniak

  fizjoterapeuta , terapeuta sensorycznej integracji

  Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz różnego rodzaju niepełnosprawnościami

  • Członek Krajowej Izby Fizjoterapii
  • Ukończyła dwustopniowe szkolenie z Integracji Sensorycznej, certyfikowane przez ASI Fidelity Measure, prowadzone przez terapeutę ściśle związanego ze środowiskiem twórczyni metody i jej kontynuatorów
  • Prowadzi terapię ręki
  • Ukończyła kilkustopniowe szkolenie „Nowoczesne metody fizjoterapeutyczne w praktyce”
  • Zajmuje się problemami z karmieniem , jedzeniem dziecka, wybiorczoscią pokarmową
Oglądaj nas

Nasze wideo

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.

Przeczytaj

Inspiracje promyka

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.