Nasz team

Zespół Promyk

 • mgr Małgorzata Dąbrowska

  dziecięcy psycholog kliniczny, terapeuta SI, superwizor VIT

  • Dziecięcy psycholog kliniczny, Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dziedzinie wczesnej interwencji.
  • Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z trudnościami rozwojowymi i problemami emocjonalnymi.
  • Ma doświadczenie również w pracy z małymi dziećmi, w wieku 0-3 lat.
  • Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (1987).
  • Posiada specjalizację I stopnia z psychologii klinicznej (1994).
  • Ukończyła 2,5-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie terapii rodzin, atestowane przez Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  • Ukończyła kurs terapii ręki ( 1 i 2 stopień)
  • Posiada cerytfikat trenera i superwizora Metody Wideotreningu Komunikacji wykorzystywanej w pracy z rodzinami i nauczycielami.
  • Jest terapeutą integracji sensorycznej.
  • Jest konsultantem Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dziedzinie wczesnej interwencji
  • Prowadzi wykłady i ćwiczenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej dla słuchaczy studiów dziennych i podyplomowych.
 • mgr Jolanta Wolska

  Neurologopeda, provider Johansen ias, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog-reedukator, Provider Neuroflow ATS- Aktywny Trening Słuchowy

  • Doświadczenie zawodowe w pracy z małymi dziećmi i dziećmi niepełnosprawnymi.
  • Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Pomagisterskiego Studium Logopedycznego przy Wydziale Polonistyki UW oraz Podyplomowych Studiów Neurologopedii na UMCS w Lublinie.Ukończyła kurs specjalistyczny na temat dysleksji rozwojowej, teorii, diagnozy i terapii pedagogicznej, prowadzony przez Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku.
  • Posiada Certyfikat Zawodowy Polskiego Związku Logopedów.
  • Udziela pomocy logopedycznej zwłaszcza w zakresie: wspomagania rozwoju mowy u dzieci z ryzyka ciążowo-okołoporodowego, wczesnej diagnozy uwarunkowań rozwoju mowy, terapii zaburzeń mowy u dzieci z problemami rozwojowymi, wprowadzania alternatywnych sposobów komunikowania się u dzieci z upośledzeniem umysłowym, korekcji wad wymowy.
  • Prowadzi terapię metodą Johansena Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IAS).
  • Prowadzi terapię integracji sensorycznej.
  • Prowadzi terapię pedagogiczną z wykorzystaniem różnych metod: Metody Dobrego Startu, Veroniki Sherborn, Knillów.
  • Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Pedagogiki Specjalnej, prowadząc zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie logopedii i terapii pedagogicznej.
  • Współpracuje z wydawnictwem Raabe, publikując propozycje zajęć wspomagających rozwój dzieci.
  • Przez wiele lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”.
  • Uczestniczyła w turnusach rehabilitacyjnych i prowadziła kolonie dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Publikowała w kwartalniku „Bardziej Kochani”.
 • mgr Iwona Osiecka

  fizjoterapeutka, terapeutka sensorycznej integracji już od wieku niemowlęcego. Przyjmuje też w filii Promyka w Górze Kalwarii.

  • W swojej terapii posługuje się metodą integracji sensorycznej, także u małych dzieci, niemowlaków
  • Prowadzi terapię metodą NDT-Bobath (Neurodevelopmental Treatment – trening neurorozwojowy) oraz sensorycznej integracjii.
  • Certyfikaty Basic – Extension – Baby od 1992 roku oraz certyfikat SI (1993 i 2003 rok). Szkolenia i warsztaty w zakresie w/w metod prowadzone były przez twórców i ich kontynuatorów z całego świata.
  • Ukończyła kurs Osteopatia w pediatrii i neonatologii
  • Używa techniki plastrowania kinesiotaping.
  • Członek Kapituły Akcji Hotel Przyjazny Rodzinie zajmującej się propagowaniem miejsc noclegowych przeznaczonych na wypoczynek z dzieckiem, przystosowanych do pobytu rodzin z dziećmi tak, aby dziecko czuło się komfortowo i bezpiecznie.
  • Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi oraz ortopedycznymi.
  • Dobry kontakt z dziećmi oraz efektywna współpraca z rodzicami (co oznacza zdobywanie zdrowych nawyków ruchowych w miłej atmosferze).
  • Różne formy współpracy -a więc terapia oraz spotkania konsultacyjne (rodzice ćwiczą z dzieckiem w domu według instrukcji).
  • Ćwiczenia prowadzone indywidualnie przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

  Jako propagatorka wiedzy ekologicznej jest autorką ekologicznego pakietu gier „Ratujmy Planetę” wyświetlanego jako podłoga interaktywna firmy Funtronic. Gry te poprzez zabawę uczą dzieci zachowań proekologicznych, zachęcają do dbania o środowisko naturalne i naszą planetę.

 • Helena Turlejska-Walewska

  mgr psycholog, trener wideotreningu komunikacji VIT, tutor przedszkolny

  • Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci w ramach wczesnej interwencji (m.in.spektrum autyzmu, opóźniony rozwój mowy, trudności ze współpracą, deficyty rozwojowe). Udzielam wsparcia młodym mamom maluszków, dzieciom i rodzicom w sytuacjach kryzysowych, także porad wychowawczych.
  • Każde dziecko jest niepowtarzalne, dlatego staram się zbudować z nim pozytywną relację , ustalam indywidualne programy pracy, nie pozwalam, aby diagnoza czy metoda pracy przysłoniły mi dziecko jako osobę.
  • Pracuję z dziećmi w wieku 0-10 lat, i starszymi, jeśli wymagają kontynuacji terapii
   Ukończyłam wiele szkolen i kursów (m.in. Weroniki Shereborne, podstawowy SI, terapii behawioralnej, podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem Fundacji Synapsis, szkolenia fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” i inne )
  • Obecnie współpracuję z poradnią rehabilitacyjną, prowadzę także zajęcia terapeutyczne, obserwacje i konsultacje w przedszkolach.
  • Publikacje : „Drugie Opowieści Terapeutów” pod red.Hanny Olechnowicz WSiP-jako jedna z autorek, kilkuletnia współpraca z miesięcznikiem „Mam Dziecko” (cykle artykułów, konsultacje)
  • Prywatnie mama i babcia, lubię zwierzęta i książki 🙂
 • Małgorzata Stanisławska - Kłosiewicz

  WYKSZTAŁCENIE :

  • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie studia podyplomowe  kierunek Integracja Sensoryczna -terapia i diagnoza
  • Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie  – kierunek : pedagogika
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie kierunek: pedagogika kulturoznawcza

  UKONCZONE KURSY :

  • Kurs Integracja Sensoryczna – szkolenie certyfikowane
  • Kurs Smyko-Multisensoryka -szkolenie certyfikowane
  • Kurs z zakresu dramy , teatru i recytacji
  • Szkolenie  certyfikowane : Logorytmika : ruch, słuch , słowo
  • Szkolenie certyfikowane : Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

                          DOŚWIADCZNIE I PASJA!

  • Pedagogika i praca z dziećmi to całe moje życie !
  • Mam ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe i nadal rozwijam swoje pedagogiczne pasje i podnoszę kwalifikacje na kursach i szkoleniach związanych
  • z rozwiązywaniem problemów rozwojowych u dzieci.
  • Stosuję w pracy różne metody pedagogiczne  np.elementy pedagogiki zabawy, elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne a także elementy dramy. Łączenie tych metod pozwala mi na szersze zastosowanie Integracji Sensorycznej w kontekście pracy z dzieckiem.
  • Zajmuję się prowadzeniem zajęć terapeutycznych i ogólnorozwojowych  dla dzieci i młodzieży.
  • Piszę również  bajki dla dzieci które maja charakter terapeutyczny .
 • Monika Siemieniec

  Logopeda, pedagog specjalny, w trakcie studiów podyplomowych o specjalności neurologopedia

  Ukończyłam szkolenia:

  • dotyczące funkcjonowania dziecka z afazją w przedszkolu i szkole,
  • dotyczące mowy bezdźwięcznej u dzieci,
  • PECS – poziom 1,

  Swoje kwalifikacje nabyłam w pracy i w kontaktach z dziećmi w wieku przedszkolnym,
  szkolnym oraz z młodzieżą,

  • Potrafię skutecznie planować i organizować proces terapii indywidualnej, dostosowując ją do
   indywidualnych potrzeb każdego dziecka,
  • Jedną ze stosowanych przeze mnie technik jest łączenie nauki z zabawą,
  • Łatwo nawiązuję kontakt z dziećmi, a praca z podopiecznymi jest moją pasją,
  • Diagnozuję zaburzenia mowy u dzieci 2,3,4,5 oraz 6 letnich,
  • Diagnozuję stan artykulacji dzieci poprzez przeprowadzanie przesiewowych badań mowy,
  • Prowadzę terapię opartą na pozytywnej relacji z dzieckiem,
  • Udzielam konsultacji i na współpracuję z rodzicami dzieci.
 • Mgr Magdalena Wyszkowska-Suska

  Psycholog, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny.

  Zapraszam na diagnozę trudności neurorozwojowych (spekrum autyzmu, ADHD), terapie indywidualne i grupowe, również w języku angielskim.

  Ukończyłam:
  Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacjami:

  • Terapia Rodzin i Małżeństw, Psychoterapia. Studia jednolite magisterskie.
  • Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną „Innowacyjni Nauczyciele” na Akademii MANS. Studia jednolite magisterskie.
  • Szkolenie uprawniające do kompleksowej diagnozy spektrum autyzmu z użyciem narzędzia ADOS-2.
  • Szkolenie uprawniające do diagnozy ADHD z użyciem kwestionariuszy CONNERS-3.
  • Seminarium Psychoterapii Okołoporodowej
  • Warsztaty, kursy, szkolenia dotyczące specjalistycznej pomocy dla osób ze spektrum autyzmu.
  • Profil psychoedukacyjny PEP-r. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju.

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

  • Prowadząca grup wsparcia i edukacji dla kobiet w ciąży i młodych mam
  • Konsultantka okołoporodowa
  • Psycholog w żłobku „Pandzia”, żłobku 'U Żabki”, „Klubiku Domówka”, przedszkolu i żłobku „Różowe Okulary”, żłobku „Jaśminowa Kraina”
  • Prowadząca szkolenia z zakresu adaptacji dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w szkołach, szkolenia dla rodziców, konsultacje i wsparcie dla rodziców dzieci i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
  • Psycholog i diagnosta w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  • Kierownik Ośrodka Integracji Społecznej dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu Stowarzyszenia Terapeutów
  • Kierownik Zespołu Pracy Środowiskowej Stowarzyszenia Terapeutów
   Psycholog i terapeuta dorosłych i dzieci ze spektrum autyzmu w Stowarzyszeniu Terapeutów
  • Asystent dorosłej osoby z autyzmem w Synapsis
  • Asystent dorosłej osoby z autyzmem w Stowarzyszeniu Szlakiem Tęczy
  • Asystent dorosłej osoby z autyzmem w Stowarzyszeniu Tęcza
  • Terapeuta, realizator Specjalistycznych Usług Opiekuńczych
 • Justyna Węglewska

  Pedagog, terapeuta SI

  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Pedagogicznego, na kierunku:

  Pedagogika specjalna i edukacja społeczna, specjalność: Terapia i wspomaganie rozwoju oraz na kierunku: Andragogika – doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych.

  • Ukończyła studia podyplomowe „Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej” na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
  • Ukończyła dwustopniowy kurs terapeuty integracji sensorycznej.
  • Ukończyła certyfikowany kurs polskiego języka migowego, pierwszego stopnia.
  • Jest w trakcie certyfikowanego kursu – „Terapia ręki I i II stopnia”.
  • Pracuje z dziećmi z niepełnosprawnościami, w tym z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu Integracyjnym w Warszawie. Prowadzi systematyczne diagnozy i obserwacje dzieci z niepełnosprawnościami dotyczące potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. Poszukuje efektywnych metod pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków. Realizuje procesy rewalidacji, kompensacji dzieci z niepełnosprawnościami. Wykonuje zadania z zakresu udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną oraz grupowe zajęcia ruchowe z elementami terapii integracji sensorycznej.
  • Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
  • Cechuje ją umiejętność słuchania, komunikatywność oraz chęć niesienia pomocy innym. W pracy wykazuje się opanowaniem, zaangażowaniem oraz kreatywnością.
 • Aleksandra Kozłowska

  neurologopeda, terapeuta met Tomatisa, i terapeuta SI

  Diagnosta i terapeuta zaburzeń uwagi słuchowej; konsultant najwyższego IV stopnia Metody Tomatisa®

  • Jako terapeuta najwyższego stopnia Metody Tomatisa® posiada uprawnienia do pełnej diagnostyki i terapii (dzieci, młodzieży i dorosłych) opartej na tworzeniu indywidualnych programów słuchowych z wykorzystaniem fazy pasywnej i aktywnej, a także głosu matki, na licencjonowanym sprzęcie TOMATIS.
  • Jako konsultant najwyższego stopnia posiada uprawnienia do tworzenia indywidualnych programów słuchowych wspierających naukę języków obcych.
  • Podejście terapeutyczne: indywidualne i interdyscyplinarne – kwalifikacje i specjalizacje m.in. z zakresu neurologopedii, audiologii, pedagogiki, integracji sensorycznej umożliwiają podejście w sposób indywidualny i interdyscyplinarny.
 • Marlena Przychodzka

  psycholog

  Ukończyłam Psychologię na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym i przygotowanie pedagogiczne dla psychologów w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Z końcem studiów zaczęłam pracę z dorosłymi osobami w spektrum autyzmu, a rok później w przedszkolu integracyjnym gdzie pracowałam ponad trzy lata, w między czasie rozpoczęłam również pracę w Zespole Pracy Środowiskowej.

  • Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu diagnozy klinicznej -warsztaty i zadania projektowe.

  • Seksualność osób ze spektrum autyzmu i współwystępującą niepełnosprawnością intelektualną.

  • Trening Umiejętności Społecznych.

  • Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu.

  • Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.

 • Dominika Jany

  mgr psycholog

  Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz z parami.

  Uśmiech jest najkrótszą drogą między dwiema osobami.  Victor Borge

  • Jestem psychologiem z 10-letnim doświadczeniem w pracy z dorosłymi osobami w spektrum autyzmu i ich rodzinami
  • Doświadczenie zdobywałam w ośrodku dziennego pobytu dla dorosłych osób w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną Stowarzyszenia Terapeutów
  • Współpracowałam z Fundacją SYNAPSIS jako asystent osoby w spektrum autyzmu
  • Pracuję jako trener w mieszkaniu treningowym Fundacji SYNAPSIS, gdzie wspieram młode osoby w spektrum autyzmu w usamodzielnianiu się

  • W Fundacji La Fontaine jako psycholog prowadzę konsultacje dla osób dorosłych, młodzieży oraz par

 • fizjoterapeutka

  mgr Dominika Zienkiewicz

  fizjoterapeuta, terapeuta SI, terapeuta metody FITS

  • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapii
  • Certyfikowany terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej
  • Prowadzi Funkcjonalną Indywidualną Terapię Skolioz
  • Ukończyła kurs Trójpłaszczyznowej manualnej terapii stóp na podstawach neurofizjologicznych według Barbary Zukunft-Huber
  • W pracy stosuje metody plastrowania kinesiotaping
  • Prywatnie mama rocznego dziecka i dwóch kotów
 • Karolina Pawlikiewicz

  Fizjoterapeuta, terapeuta SI

  • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
  • Certyfikowany terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej ( M. Karga).
  • Lubi skupiać się na aspektach sensomotorycznych terapii dziecka.
  • Posiada doświadczenie oraz certyfikaty potwierdzające kwalifikacje w zakresie pracy i komunikację z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz zachowaniami niepożądanymi.
 • mgr Aleksandra Cichosz

  psycholożka dziecięca, specjalizująca się w pracy z dziećmi w wieku 0-12 lat

  Zapraszam na: 

  • konsultacje dla rodziców (online lub stacjonarnie)
  • wsparcie psychologiczne
  • diagnozę psychologiczną
  • wczesne wspomaganie rozwoju.

  Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnościami: Psychologia kliniczna dziecka i rodziny oraz Psychologia wychowawcza stosowana. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej „Kopernik” oraz w Ośrodku Wczesnej Interwencji „Pilicka”. 

  W pracy ważne jest dla mnie życzliwe towarzyszenie rodzicom w opiekowaniu ich dzieci. Staram się odnaleźć zasoby każdej rodziny i na nich opierać swoją pomoc. Szczególnie bliskie są mi spotkania ze świeżo upieczonymi rodzicami, rodzicami dzieci przedwcześnie urodzonych, niepełnosprawnych oraz neuroatypowych. 

  Podczas spotkań z dziećmi staram się podążać za ich potrzebami, wspierając autonomię, wgląd w siebie oraz regulację emocji. Mam doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi neuroatypowymi oraz chorymi przewlekle. Wykonuję badanie psychologiczne zdolności poznawczych, kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz diagnozę w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu i ADHD. Stosuję narzędzia standaryzowane m.in. SB 5, CONNERS 3, ADOS-2. 

  Pracuję rzetelnie w oparciu o dowody naukowe (Evidence Based Practice), stale się dokształcając. 

  Ukończyłam następujące szkolenia m.in.: Early Start Denver Model 1.stp., Praca z dziećmi i z młodzieżą ze spektrum autyzmu, Trening Umiejętności Społecznych, Zaparcia nawykowe i moczenie, Kids’ Skills – Dam radę!, Szkoła konsultacji dla Psychologów, Relacja bez kar i nagród, Wideotrening komunikacji.

 • Aleksandra Kopczyńska-Sęk

  Fizjoterapeutka, terapeutka integracji sensorycznej, specjalistka SAS

  • mgr Fizjoterapii
  • studia podyplomowe Integracji Sensorycznej
  • instruktorka tenisa ziemnego
  • specjalistka Neuroakustycznego Treningu Mózgu.

  Doświadczenie zdobywałam m.in. w specjalistycznym Centrum Rehabilitacji „Stocer”, a także w Centrum Rehabilitacji Sportowej.

  Ponadto stale się rozwijam, kończąc specjalistyczne szkolenia w zakresie terapii dzieci różnorodnych neurologicznie (spectrum, ADHD).
  mojej pracy korzystam z wielu metod, dopasowując narzędzia do konkretnego dziecka. Szczególnie bliskie są mi budowanie napięcia centralnego jako podstawa do dalszych umiejętności (w tym poznawczych), teoria poliwagalną, bilateralna integracja oraz uważność.

  Według mnie kluczem do sukcesu, do zmian jest zbudowanie pozytywnej relacji, dzięki której dziecko odnajduje w sobie zasoby, możliwości, a przede wszystkim motywacje, która jest niezbędna do budowania nowych szlaków nieurologicznych.
  W szukaniu rozwiązań różnych trudności kieruje się dewizą: „Nie ma dzieci- są ludzie” Janusz Korczak.

Oglądaj nas

Nasze wideo

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.

Przeczytaj

Inspiracje promyka

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.