Oferta ośrodka

Diagnoza autyzmu- ADOS-2 i ADHD

 Diagnowanie spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży Warszawa

Jeśli zachowanie Państwa dziecka wzbudza obawy, przedszkole lub szkoła zgłasza trudności w nauce i funkcjonowaniu lub relacjach z rówieśnikami dziecka, warto zbadać je pod kątem trudności neurorozwojowych.

W Promyku posiadamy uprawnienia do użycia narzędzia diagnostycznego ADOS-2, który uznany jest za „złoty standard” w diagnostyce spektrum autyzmu na całym świecie. Diagnozę uzupełniamy o ustrukturalizowany wywiad ADI-R z rodzicami oraz kwestionariusze ASRS stanowiące dobre uzupełnienie informacji przez nauczycieli i wychowawców szkoły lub przedszkola.

W razie wątpliwości korzystamy z innych materiałów takich jak np. nagrania z domowych aktywności. Zależy nam aby nasza diagnoza była jak najbardziej rzetelna i pomocna. Udzielamy także wsparcia i psychoeduakacji po uzyskaniu diagnozy, wskazujemy kolejne kroki w terapii, współpracujemy z placówkami edukacyjnymi aby środowiskowo wesprzeć dziecko i ich rodziców w tej, często trudnej sytuacji uzyskania diagnozy.

Jeśli zastanawiają się Państwo, czy dziecko jest bardziej pobudliwe, ma więcej energii niż rówieśnicy, trudno mu się skupić, wszędzie go pełno lub zapomina wiadomości, które dopiero co przyswoił w szkole, warto rozważyć diagnozę w kierunku ADHD. Zaburzenia te mogą (ale nie muszą) cechować się nadpobudliwością psychoruchową, impulsywnością, trudnościami w regulacji emocji i relacjami z rówieśnikami. Mogą także dotyczyć tylko trudności w skupieniu uwagi, zapamiętywaniu treści, trudnościami w pozbieraniu myśli, wykonaniu powierzonych zadań. Możliwa jest również kombinacja tych dwóch biegunów. Nasi diagności posługują się wystandaryzowanym narzędziem CONNERS-3, który uzupełniają o szczegółowy wywiad i obserwację.

Zapraszamy po poradę i diagnozę do Gabinetu Promyk w Warszawie ul. Odolańska 10.

Oglądaj nas

Nasze wideo

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.

Przeczytaj

Inspiracje promyka

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.