Oferta ośrodka

Psychologia i Psychologia Kliniczna

PSYCHOLOG  DZIECIĘCY Warszawa:

Psycholog dziecięcy – Poradnictwo psychologiczne dla rodziców, konsultacje rodzinne, zajęcia psychoterapeutyczne dla dzieci w Warszawie.

PSYCHOLOG dla dzieci

  • Rozwiązywaniu dziecięcych problemów emocjonalnych: nieśmiałość, lęk, przewlekły i nagły stres, depresja, zachowania opozycyjno-buntownicze, agresja, niskie poczucie własnej wartości
  • Zaburzeniach procesów regulacji u niemowląt i małych dzieci (kłopoty z jedzeniem, spaniem, nastrojem)
  • Wsparcie dla dzieci znajdujących się w emocjonalnie trudnej sytuacji rodzinnej (konflikty rodzinne, rozwód, choroba lub śmierć bliskiej osoby)
  • Trudności wychowawcze – poradnictwo i warsztaty dla rodziców
  • Diagnoza dojrzałości szkolnej
  • Diagnoza i terapia trudności szkolnych

Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych:

a) nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
b) problemy z koncentracją uwagi
c) zespół Aspergera i autyzm
d) opóźnienie rozwoju psychoruchowego
e) niepełnosprawność intelektualna

 

Nawet niemowlęta reagują emocjonalnie na stres: są płaczliwe, gorzej jedzą i śpią, stają się wycofane . U starszych dzieci stres  bywa często przyczyną lęku,  zachowań opozycyjno-buntowniczych i agresji . Przewlekły –  jest najczęstszą przyczyną dziecięcej depresji.

 

Lęk u dzieci  często występuje jako  reakcja na to, co nowe i nieznane.   Przeżywają go wszystkie dzieci idące do żłobka, przedszkola czy szkoły. Nadmiernie nasilony, może jednak hamować prawidłowy rozwój dziecka. Powodów dziecięcych lęków jest wiele. Niektóre z nich powstają w bujnej  wyobraźni,  a inne są wynikiem trudnej sytuacji życiowej.  Wspólna zabawa terapeutyczna, bajka czy rysunek pomagają dzieciom w  przezwyciężaniu lęków.

 

Złość jest jedną z emocji, która towarzyszy nam w życiu. Jeżeli dziecko nauczy się wyrażać ją w sposób konstruktywny i akceptowany społecznie, będzie spokojniejsze i szczęśliwsze.

 

Nadpobudliwość psychoruchowa, kłopoty z koncentracją uwagi i trudności w nauce są dla dziecka nie tylko przyczyną problemów edukacyjnych ale również społecznych i emocjonalnych.  Takie dzieci rzadko słyszą pod swoim adresem słowa uznania, w związku z tym nabierają przekonania, że są gorsze od rówieśników . Niestety nic tak bardzo nie podcina skrzydeł w dążeniu ku dojrzałości niż niskie poczucie własnej wartości.

 

Rodzina, to miejsce, w którym dziecko zawsze powinno czuć się szczęśliwe i bezpieczne,  jednak w każdej rodzinie zdarzają się czasami trudniejsze momenty. Nawet jeżeli rodzice nie mówią dziecku o kłopotach, ono samo czuje, że coś jest nie tak. Nieraz bywa świadkiem  konfliktów, czasem musi przejść przez rozwód rodziców albo pogodzić się z chorobą lub śmiercią bliskiej osoby. W takich momentach przede wszystkim rodzice potrzebują wsparcia aby mogli w mądry i empatyczny sposób pomóc swojemu dziecku.

 

Zapraszamy do psychologa dziecięcego w Warszawie Gabinet Promyk ul. Odolańska 10

Oglądaj nas

Nasze wideo

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.

Przeczytaj

Inspiracje promyka

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.