Nasze artykuły

Blog

Metoda NDT (Trening Neurorozwojowy)

Jest to wiodąca, szeroko stosowana na świecie metoda usprawniania psychoruchowego mająca na celu poprawę stanu dzieci

Jest to wiodąca, szeroko stosowana na świecie metoda usprawniania psychoruchowego mająca na celu poprawę stanu dzieci:


– opóżnionych psychoruchowo
– wspomaganie rozwoju wcześniaków
– zaburzenia napięcia mięśniowego
– wyrównywanie asymetrii, opóżnień i zaburzeń prawidłowej sekwencji rozwojowej
– ze schorzeniami neurologicznymi (m.in.mózgowe porażenia dziecięce),
– ortopedycznymi (uszkodzenia pourazowe i inne),
– dzieci z wadami postawy,
– zaburzenia autoregulacji (kłopoty ze spaniem, jedzeniem, wzmożoną płaczliwością).

Praca tą metodą wymaga przeszkolenia na wielostopniowych specjalistycznych kursach. Terapia ma charakter ukierunkowanej zabawy, z wykorzystaniem wałków, specjalnych piłek, klinów. Fizjoterapeuta podczas pracy z dzieckiem stara się ułatwić fizjologiczne ruchy dziecka i jednocześnie wyhamować narastające patologiczne wzorce, znormalizować napięcie mięśniowe, dostarczyć dziecku prawidłowych wrażeń sensomotorycznych.

Ważną rolę odgrywają tu rodzice, którzy otrzymują szczegółowy instruktaż dotyczący całodziennej opieki nad dzieckiem. Jest to cenne uzupełnienie pracy terapeuty mający wielki wpływ na końcowe efekty terapii.

Podjęcie terapii powinno nastąpić jak najszybciej po wykryciu nieprawidłowości, kiedy jeszcze niewłaściwe wzorce nie zostały utrwalone i kiedy dzięki neuroplastyczności mózgu możliwe są szybkie korzystne zmiany.

Oglądaj nas

Nasze wideo

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.

Przeczytaj

Inspiracje promyka

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.