Nasze artykuły

Blog

Dziecięce zaburzenia dezintegracyjne

Dziecięce zaburzenia dezintegracyjne to rodzaj głębokiego zaburzenia rozwojowego cechujący się początkowo zupełnie prawidłowym rozwojem.

Jest to rodzaj głębokiego zaburzenia rozwojowego cechujący się początkowo zupełnie prawidłowym rozwojem i następującą potem – w okresie kilku miesięcy – pełną utratą uprzednio nabytych umiejętności w kilku sferach funkcjonowania. Zwykle towarzyszy im ogólna utrata zainteresowań otoczeniem, stereotypowe, powtarzające się manieryzmy ruchowe i podobne do autyzmu nieprawidłowości w zakresie interakcji społecznych i komunikacji. W niektórych przypadkach można wykazać związek zaburzenia z towarzyszącą mu encefalopatią (nieprawidłowym funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego)

W przypadku podejrzenia tego typu zaburzeń konieczna jest konsultacja zarówno neurologiczna jak i psychiatryczna. Pomocna w postawieniu diagnozy jest także obserwacja psychologiczna funkcjonowania dziecka wykonana przez doświadczonego psychologa klinicznego specjalizującego się w diagnozowaniu złożonych problemów rozwojowych u dzieci. W przypadku potwierdzenia tego typu zaburzeń wspomaganie rozwoju polega przede wszystkim na tworzeniu odpowiednio stymulującego środowiska zachęcającego dziecko do uczestniczenia w czynnościach życia codziennego i podejmowaniu nowych aktywności na miarę jego możliwości.

Oglądaj nas

Nasze wideo

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.

Przeczytaj

Inspiracje promyka

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.