Oferta ośrodka

Diagnoza i terapia Zespołu Aspergera

Nasze Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka PROMYK oferuje Państwu:

• Diagnozę pod kątem Całościowych Zaburzeń Rozwojowych, w tym Zespołu Aspergera
• Poradnictwo dla rodziców
• Terapię indywidualną i grupową dla dzieci z zespołem Aspergera

Zespół Aspergera jest zaburzeniem rozwojowym ze spektrum autyzmu i w medycznych klasyfikacjach ICD 10 oraz DSM IV zalicza się do kategorii Całościowych Zaburzeń Rozwoju. Osoby cierpiące na zespół Aspergera mają upośledzone zdolności społeczne mimo prawidłowego rozwoju intelektualnego. Dzieciom takim trudno jest nawiązywać kontakty i podtrzymywać je, gdyż mają kłopoty z prawidłowym odczytywaniem intencji innych osób oraz wyobrażeniem sobie jak różne sytuacje społeczne mogą wyglądać z ich perspektywy. Dzieci takie często robią wrażenie niegrzecznych, bardzo upartych i mało empatycznych mimo że ich najbliżsi starają się uczyć je właściwych zachowań. Co powinno zwrócić uwagę rodziców i skłonić do konsultacji ze specjalistą, zwłaszcza jeśli u dziecka występują 2-3 z niżej wymienionych objawów:

Dzieci do 4 lat:

• Małe zainteresowanie lub obawa przed kontaktami społecznymi, zwłaszcza z rówieśnikami;
• Narzucanie innym własnej woli niezależnie od sytuacji , w tym również nasilony lub długotrwały bunt 2-latka;
• Długotrwałe wybuchy złości lub histerii gdy coś jest nie po myśli dziecka;
• Mała elastyczność działania: trzymanie się znanych, utartych schematów, bardzo słaba tolerancja na zmiany i nowości ;
• Wybiórcze zainteresowania zabawą (np. samochody, znaki drogowe, dinozaury, ściśle określone filmy i książeczki);
• Nietypowy rozwój mowy np.: bardzo duży i dorosły zasób słownictwa, tworzenie nietypowych słów, echolalie – powtarzanie słów lub fraz po kimś, mówienie całymi frazami z bajek lub reklam, brak zmiennej intonacji głosu przy mówieniu lub intonacja nietypowa;
• Nadwrażliwość lub zmniejszona wrażliwość na bodźce sensoryczne.

Dzieci powyżej 4 lat:

• Trudności w zabawach grupowych zwłaszcza tych, które wymagają podziału na role;
• Kłopoty z dostosowywaniem się do zasad społecznych lub sztywne trzymanie się obowiązujących zasad niezależnie od sytuacji;
• Tworzenie własnych reguł, do których inni, zdaniem dziecka, powinni się dostosowywać;
• Ograniczona motywacja społeczna – dziecko trudno zmotywować do zmiany zachowania argumentami, że sprawi komuś radość , przykrość, będzie z siebie dumne lub będzie mu wstyd;
• Niedojrzałość emocjonalna np.: częste napady złego nastroju, nasilony lęk separacyjny, bardzo duża nieśmiałość, trudności z nazywaniem własnych uczuć;
• Zmniejszona empatia ;
• Wybiórcze zainteresowania (np. komunikacją, kotami, kosmosem, Małą Syrenką itp.) – ciągłe wracanie do tematu, bez kontrolowania czy inni są tym zainteresowani, czy nie;
• Krótkotrwała koncentracja uwagi na tym co leży poza zainteresowaniami dziecka;
• Zdecydowanie większe zainteresowanie światem wiedzy niż relacjami międzyludzkimi (np. dziecko woli studiować encyklopedie niż bajek czy opowiadań o dzieciach);

Dzieci powyżej 6 lat:

• Trudności w przewidywaniu konsekwencji społecznych własnego postępowania;
• Brak poczucia humoru lub całkiem abstrakcyjne poczucie humoru;
• Trudności z rozumieniem metafor;
• Mała empatia;
• Trudności z prowadzeniem rozmowy i opowiadaniem, zwłaszcza o relacjach z innymi ludźmi;
• Kłopoty z dostosowywaniem zachowania do coraz bardziej złożonych oczekiwań społecznych, w związku z czym dziecko często zachowuje się nieadekwatnie do sytuacji (np. wygłupia się, nie pracuje na lekcjach, nagle wychodzi z zajęć, nie ma oporu przed używaniem niecenzuralnych słów itp.).

U dzieci z zespołem Aspergera czasami bardzo trudno zauważyć pierwsze objawy zaburzenia w najwcześniejszym okresie życia. Ponieważ większość tych dzieci, podobnie jak ma to miejsce w autyzmie, cierpi z powodu zaburzeń przetwarzania sensorycznego, są więc kierowane na terapię SI, która w ich przypadku nie jest jednak wystarczająca. Dla dzieci z zespołem Aspergera i ich rodzin konieczna jest więc dodatkowa pomoc psychologiczna mająca na celu wczesne wspomaganie rozwoju społecznego dziecka. Pomocy tej powinien udzielać specjalista znający specyfikę tego typu Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. Nie rozpoznany lub zbyt późno rozpoznany zespół Aspergera może prowadzić do bardzo poważnych powikłań w rozwoju dziecka: depresji, zaburzeń lekowych lub zaburzeń zachowania oraz trwałych zaburzeń relacji pomiędzy dzieckiem i rodzicami, jego zdrowym rodzeństwem, rówieśnikami i innymi osobami z jego otoczenia.

Serdecznie Państwa zapraszamy do kontaktu z nami oraz odwiedzenia Promyka ul. Odolańska 10, Warszawa.

Oglądaj nas

Nasze wideo

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.

Przeczytaj

Inspiracje promyka

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.