Nasze artykuły

Blog

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy – metoda pomocy dzieciom z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (APD). Od dziś diagnoza i terapia tą metodą z wykorzystaniem Platformy APD – Medical dostępna jest w naszym Ośrodku.

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy – metoda pomocy dzieciom z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (APD). Od dziś diagnoza i terapia tą metodą z wykorzystaniem Platformy APD – Medical dostępna jest w naszym Ośrodku.

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy
metoda pomocy dzieciom z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (APD)
Jeśli dziecko:
1. ma trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
2. ma trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
3. prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,
4. dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę,
5. przy prawidłowej inteligencji ma trudności w uczeniu się (problemy z nauką czytania, pisania, z nauka języków obcych),
6. nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zadaniu,
7. często wyłącza się, myślami jest gdzie indziej, sprawia wrażenie nieobecnego,
8. chorowało na przewlekłe, wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub wielokrotnie na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy,
należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego.
Ośrodek Promyk jest jedną z nielicznych placówek w Polsce, która umożliwia pacjentom już od 4r.ż. podjęcie aktywnego treningu słuchowego metodą Neuroflow ATS z wykorzystaniem Platformy APD – Medical.
Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców. Trwa od 12 do 18 tygodni. Może służyć także utrwaleniu efektów uzyskanych podczas wcześniej stosowanych indywidualnych treningów słuchowych prowadzonych innymi metodami, np. Johansena czy Tomatisa.

Informacje na temat diagnozy i terapii APD można uzyskać:
1. w recepcji Ośrodka, tel. 731 71 71 72
2. u providera Neuroflow ATS mgr Jolanty Wolskiej, tel. 607 450 148

Oglądaj nas

Nasze wideo

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.

Przeczytaj

Inspiracje promyka

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.