Aktualności

Dla wspólnego bezpieczeństwa w dobie pandemii SARS-2

Przestrzegajmy zasad, aby pobyt w naszym Ośrodku był dla wszystkich bezpieczny

1. Na wizyty zapraszamy wyłącznie osoby zdrowe (dorosłych i dzieci), które w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miały objawów infekcji takich jak: katar, kaszel, podwyższona temperatura, ból gardła, zaburzenia jelitowe, wysypka i inne, nietypowe symptomy, mogące świadczyć o zakażeniu wirusowym lub bakteryjnym.

2. Do Ośrodka nie mogą przychodzić osoby, które w ciągu oastatnich dwóch tygodni miały bezpośredni kontakt z osobami, o których wiedzą, że potwierdzono u nich pozytywny wynik testu na SARS-2, były lub są w kwarantanie lub są poddawane izolacji epidemiologicznej.

3. Przed pierwszą wizytą opiekunowie dziecka są zobowiązani do wypełnienia w Ośrodku ankiety dotyczącej bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz uaktualniania jej w razie pojawienia się nowych okoliczności rzutujących na stan zdrowia dziecka i mieszkających z nim domowników. Ankieta będzie przechowywana w Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym Promyk i chroniona obowiązującymi przepisami RODO. W związku z panującą epidemią może być ona jednak udostępniona służbom sanitarno-epidemiologicznym na ich żądanie, o czym opiekunowie dziecka zostaną powiadomieni przez Zarząd Ośrodka.

4. Na wywiad dotyczący problemów dziecka, omówienie wyników badań czy przebiegu terapii może przyjść tylko jeden z zrodziców, przy czym drugi może uczestniczyć w spotkaniu łącząc się przez telefon. Istnieje również możliwość przeprowadzenia tego typu wizyt on-line.

5. Dziecku uczestniczącemu w diagnozie lub zajęciach terapeutycznych może towarzyszyć podczas wizyty tylko jeden opiekun. Jeżeli dziecko jest otwarte na kontakt ze specjalistą, rodzic powinien zaczekać na nie przed budynkiem poradni, co pozwoli uniknąć gromadzenia się opiekunów w poczekalni.

6. Rodzice proszeni są o punktualne przychodzenie na wizyty i punktualne ich kończenie, dzięki czemu uda się utrzymywać niezbędne odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi pacjentami i aby personel miał czas na przeprowadzenie niezbędnych czynności dezynfekcyjnych w poradni.

7. Prosimy, aby dzieci i rodzice nie spożywali na terenie Ośrodka posiłków, a picie przynosili w butelkach, które po wizycie zabiorą ze sobą.

Dziękujemy za współpracę
Zarząd Ośrodka Promyk

Oglądaj nas

Nasze wideo

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.

Przeczytaj

Inspiracje promyka

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.